Klinisk journal club

​En fredag om måneden erstattes 5 minutters-oplæg så vidt muligt med en Klinisk Journal Club.

Formål           

At gennemgå fagligt relevante artikler med fokus på

  • Klinisk relevans
  • Metodekritik
  • Kvalitetsvurdering
Øge brugen og samarbejdet i teamtilknytningen

​Format

Erstatter 5 min oplæg 1 fredag om måneden, med hensyntagen til overlægekaffe.

Hver måned udvælges et "team", som skal arrangere Journal Club.

Teamet vælger en relevant klinisk artikel. Artiklen præsenteres af en yngre læge (YL) med støtte af erfaren afdelingslæge/overlæge. Det har til formål at øge den YLs forskningskritiske sans og formidlingsevner samt sikre ekspertviden ved præsentationen.

Teamet rundsender den udvalgte artikel 1 uge i ​forvejen, så interesserede har mulighed for at læse artiklen på forhånd. 

Præsentation

Præsentation med slides på ca. 10 min + 10 min. diskussion

Præsentation indeholder: 
  • Baggrund for studier
  • Metode
  • Resultater
  • Diskussion af fund på baggrund af metode og evt. anden litteratur
  • Potentiale for implementering

Redaktør