​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Afsnit og enheder


Børne- og Ungeambulatoriet

Vi undersøger og behandler børn og unge i alderen 0-18 år .​​

Børne- og Ungemodtagelsen​

Vi tager imod børn og unge, som pludseligt er blevet syge. Børnene er enten henvist af egen læge eller via Akuttelefonen 1813. ​

Børne- og Ungeafdelingens Dagafsnit

Vi tager imod børn og unge, der har behov for undersøgelse og behandling, men som ikke har brug for at blive indlagt.  ​

Kvindemælkcentralen​​​

Kvindemælkcentralen indsamler mælk fra mødre, der har mælk tilovers. Mælken bruges til syge og for tidligt fødte børn.

Neonatalafsnittet​

​Vi behandler for tidligt fødte børn og syge børn under et år.  

Sengeafsnittet​

​Vi plejer og behandler indlagte børn og unge. For at forældrene kan være en del af barnets indlæggelse, tilbyder vi overnatning til én person på barnets stue. ​