Hvad sker der i Børne- og Ungemodtagelsen?

​Her kan du læse om, hvordan det foregår, når dit barn er henvist til Børne- og Ungemodtagelsen. 

​​​​​​​​​​​​​​

​​Hvordan bliver dit barn henvist til Børne- og Ungemodtagelsen? 

I Børne- og Ungeafdelingens modtagelse og observationsafsnit modtager vi børn med pludseligt opståede sygdomme. 

Syge børn kan komme i Børne-  og Ungemodtagelsen, når egen læge, Akuttelefonen 1813, eller en læge fra Akutmodtagelsen har henvist dem.​

Ankomst til Børne- og Ungemodtagelsen

Alle børn bliver først vurderet af en erfaren ​børnesygeplejerske. 

​Sygeplejersken ​a​fklarer, om der er tegn på alvorlig sygdom. Det sker for at sikre, at de sygeste børn, bliver undersøgt og behandlet hurtigst.

I kan opleve, at børnene bliver undersøgt i en anden rækkefølge, end de er ankommet. Det er fordi der kan være stor forskel på børnenes tilstand, når de kommer og på de undersøgelser og behandlinger, som skal foretages.

Der kan være ventetid i travle perioder, men vi bestræber os på at gøre ventetiden så kort som mulig.​

Undersøgelse af dit barn

Dit barn bliver barn undersøgt af en læge, som beslutter, om dit barn:

  • ​​kan sendes hjem: Jeres praktiserende læge får besked om dit barns indlæggelse.
  • skal blive til observationsafsnittet: Observationsafsnittet er for de børn, som vi forventer, hurtigt kan udskrives. Barne​​t får anvist en stue, og der er også mulighed for at være i legestuen. Jeres praktiserende læge får besked. Vi anbefaler, at en af forældrene bliver sammen barnet.
  • skal indlægges:​ ​Barne​​t får anvist ​en stue, og der er også mulighed for at være i legestuen. Jeres praktiserende læge får besked, når jeres barn udskrives.Du får udleveret vores folder "Velkommen til Sengeafsnittet på Børneafdelingen" med oplysninger, som I kan få brug for. Vi anbefaler, at en af forældrene bliver sammen ​barnet.

Blodprøver og andre undersøgelser

Hvis der er behov for tage en blodprøve på dit barn, vil vi oftest bruge lokalbedøvende creme, som smøres på huden ca. en time inden prøven skal tages. Dit barn vil mærke et lille prik af stikket. Det er dog normalt, at især mindre børn oplever det ubehageligt at få taget blodprøve.

I nogle tilfælde skal barnet til undersøgelse på andre afdelinger, f.eks. røntgenafdelingen. Vi anbefaler, at en af forældrene ledsager barnet.

Kørsel

Når dit barn bliver udskrevet, skal I selv sørge for hjemtransporten. Det gælder også i de tilfælde, hvor I har fået betalt transporten til hospitalet.

Efter udskrivelse

Hvis I har brug for hjælp, skal I kontakte egen læge eller Akuttelefonen 1813 med mindre I har fået anden besked ved udskrivelsen.  

Inden I tager af sted til modtagelsen, beder vi jer ringe på telefon: 38 62 31 79, så vi ved, at I kommer.​

Svar på prøver og undersøgelser efter udskrivelse

Hvis nogle af undersøgelserne af dit barn viser noget, der kræver behandling, bliver du kontaktet af en læge, enten pr. brev eller telefonisk. Er resultaterne af undersøgelserne normale, kontakter vi jer ikke.

Du vil kunne se resultaterne af dit barns undersøgelser på www.sundhed.dk​. Det kræver at du får et NemID for dit barn.

Mad og drikke

Vi kan tilbyde vand, saft, kaffe, te og kiks til forældre og besøgende. De indlagte børn kan bestille mad fra vores børnemenukort. Forældre og besøgende kan købe mad i hospitalets café eller fra en automat. Hvis I selv medbringer mad, kan det opbevares i et køleskab.

Ryg​ning​​

Hvidovre Hospital er helt røgfrit. Det gælder både patienter, besøgende og personale. Det betyder, at der ikke må ryges, hverken indendørs eller udendørs på hospitalets område.​ Det gælder også E-cigaretter.Redaktør