Uddannelse af sygeplejersker

Anæstesiologisk Afdeling modtager sygeplejestuderende fra Professionshøjskolen Metropol i klinisk uddannelse på flere forskellige semestre af uddannelsen til sygeplejerske.

​​

Organisation

Sygeplejestuderende er forskellige steder på afdelingen afhængigt af deres uddannelsesforløb:

  • Studerende på 1., 2. og 6. semester modtages på Opvågningsafsnittet.
  • Studerende på 6. semester modtages på Intensivafsnittet.

På Opvågningsafsnittet arbejder de sygeplejestuderende i studieunit.

Alle sygeplejestuderende tilknyttes en klinisk vejleder. Under deres kliniske uddannelse deltager de sygeplejestuderende i det daglige kliniske arbejde under vejledning af den kliniske vejleder eller en anden erfaren sygeplejerske.

De sygeplejestuderende modtager desuden teoretisk og praktisk undervisning, både på afdelingen og som fællesundervisning for alle sygeplejestuderende på samme semester på Hvidovre Hospital.

Sygeplejestuderende på alle semestre skal under deres kliniske uddannelse på afdelingen gennemføre en række obligatoriske studieaktiviteter.

Sygeplejestuderende på 6. semester afslutter desuden deres kliniske uddannelsesperiode på afdelingen med en intern prøve med deltagelse af afdelingens kliniske underviser samt underviser fra sygeplejerskeuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol. 

Sygemelding

Sygemeldinger fra studerende gives telefonisk til det relevante afsnit i så god tid som muligt inden vagtens start:

  • Intensiv afsnit: 38 62 53 18
  • Opvågningsafsnit: 38 62 32 38

Personale

Der er ansat én klinisk underviser/sygeplejespecialist på afdelingen samt én klinisk vejleder på hvert af Intensiv- og Opvågningsafsnittene.

Den kliniske underviser/sygeplejespecialist har det overordnede ansvar for sygeplejestuderendes ophold på afdelingen og varetager introduktion og undervisning af studerende på både afdelingen og på hospitalet, samt alle studiesamtaler og eksaminationer af afdelingens studerende.

De kliniske vejledere planlægger og har ansvaret for den daglige kliniske undervisning.

Kliniske vejledere er:

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Klinisk underviser/sygeplejespecialist
Hans Erik Steiner-Johnsen
Telefon: 21 26 09 73.

Mail: hans.erik.steiner-johnsen@regionh.dk

P​ersonfølsomme henvendelser

Hvis din henvendelse indeholder CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold (personfølsomme oplysninger) skal du bruge sikker digital post.

Læs mere om sikker digital post på borger.dk


Redaktør