Uddannelse af sygeplejersker

Anæstesiologisk Afdeling modtager sygeplejestuderende fra Københavns Professionshøjskole i klinisk uddannelse på flere forskellige semestre af uddannelsen til sygeplejerske.

​​

Sygeplejestuderende på Anæstesiologisk Afdeling

Sygeplejestuderende er forskellige steder på afdelingen afhængigt af deres uddannelsesforløb:

  • Studerende på 1., 2., 5. og 6. semester modtages på Opvågningsafsnittet.
  • Studerende på 6. semester modtages på Intensiv Terapi afsnit/Intermediært afsnit.

På både Opvågningsafsnittet og Intermediært afsnit arbejder de sygeplejestuderende i studieunit. 

Opvågningsafsnittet modtog i januar 2020 prisen som regionens bedste uddannelsessted for sygeplejestuderende af Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS).

Alle sygeplejestuderende tilknyttes en klinisk vejleder. Under deres kliniske uddannelse deltager de sygeplejestuderende i det daglige kliniske arbejde under vejledning af den kliniske vejleder eller en anden erfaren sygeplejerske.

De sygeplejestuderende modtager desuden teoretisk og praktisk undervisning, både på afdelingen og som fællesundervisning for alle sygeplejestuderende på samme semester på Hvidovre Hospital.

Sygeplejestuderende på alle semestre skal under deres kliniske uddannelse på afdelingen gennemføre en række obligatoriske studieaktiviteter.

Sygeplejestuderende på 6. semester afslutter desuden deres kliniske uddannelsesperiode på afdelingen med en intern prøve med deltagelse af afdelingens kliniske underviser samt underviser fra sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Sygemelding


Sygemeldinger fra studerende gives telefonisk til det relevante afsnit i så god tid som muligt inden vagtens start. Sygemeldinger gives ikke på sms. Raskmeldinger gives på samme telefonnummer inden kl. 12.00 dagen før fremmøde:

  • Intensiv afsnit: 38 62 53 18
  • Opvågningsafsnit: 38 62 32 38

Klinisk underviser og kliniske vejledere

Der er ansat én klinisk underviser og sygeplejespecialist for hele afdelingen samt én eller to kliniske vejledere på hvert af Intensiv- og Opvågningsafsnittene.

Den kliniske underviser og sygeplejespecialist har det overordnede ansvar for sygeplejestuderendes ophold på afdelingen og varetager introduktion og undervisning af studerende på både afdelingen og på hospitalet, samt alle studiesamtaler og eksaminationer af afdelingens studerende.

De kliniske vejledere planlægger og har ansvaret for den daglige kliniske undervisning,  samt for den studerendes gennemførelse af en lang række af uddannelsens obligatoriske studieaktiviteter i klinisk praksis.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Klinisk underviser og sygeplejespecialist
Hans Erik Steiner-Johnsen
Telefon: 21 26 09 73.

Mail: hans.erik.steiner-johnsen@regionh.dk

P​ersonfølsomme henvendelser

Hvis din henvendelse indeholder CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold (personfølsomme oplysninger) skal du bruge sikker digital post.

Læs mere om sikker digital post på borger.dk


Redaktør