Specialuddannelse i anæstesisygepleje

​​​​​​​​​På Anæstesiologisk Afdeling tilbyder vi special​​​uddannelse i anæstesisygepleje. ​​

​​

​Anæstesisygeplejerskeuddannelsen med blokansættelse på Hvidovre Hospital er for dig, der kan lide faglige udfordringer. Afdelingen er progressiv og velfungerende, og vi er førende inden for accelererede patientforløb og evidensbaseret anæstesi. Patienten er i centrum, og vi arbejder konstant på at udvikle og forbedre praksis.
 
Afdelingens kliniske vejleder ​har det overordnede ansvar for den kliniske uddannelse. Vi har desuden en stor gruppe af engagerede praktikvejledere. Som kursist tilbydes du en praktikvejleder, som følger dig under den del af uddannelsen, hvor du er på Hvidovre Hospital. Praktikvejleder, klinisk vejleder og kursist er sammen ansvarlige for, at de fastlagte mål for uddannelsen opnås. 
 
Specialuddannelsen er en 2-årig uddannelse, som er tilrettelagt som regional blokuddannelse, hvilket indebærer praktik på tre forskellige hospitaler i regionen.
 

Adgangsbetingelser

For at komme i betragtning til anæstesisygeplejerskeuddannelsen forventer vi at kursisten:
  • har dansk autorisation som sygeplejerske
  • er fagligt velkvalificeret med minimum 3-4 års klinisk erfaring fra hospital fra beslægtede specialer såsom intensiv, kardiologi og opvågning
  • har opdateret faglig, teoretisk viden
  • har vist interesse for faglig udvikling via kursusdeltagelse
  • har de nødvendige personlige ressourcer der skal til for at fuldføre et krævende uddannelsesforløb
  • har gode samarbejdsevner
  • er fleksibel

Til t​oppen af siden

Tilrettelæggelse af uddannelsen

Specialuddannelsen er tilrettelagt ud fra Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje (BEK nr. 395 af 07/04/2017). 

Der er for den enkelte kursist udarbejdet en rotationsplan, som dækker introduktionsperioden og den kliniske uddannelse. Til højre på siden er et eksempel på, hvordan en sådan rotationsplan kunne se ud.

Til toppen af siden​

Praktikuddannelse

I de første fem måneder af uddannelsen bedøver kursisten altid sammen med en praktikvejleder eller den kliniske vejleder. Overgangen til at bedøve selvstændigt sker gradvist. Hver gang kursisten skifter hospital, vil der igen finde oplæring sted sammen med en praktikvejleder.

For at understøtte koblingen mellem teori og praksis, sætte fokus på håndtering af sjældent forekommende situationer og blive fortrolig med hovedprincipperne inden for kommunikation, samarbejde og ledelse i forhold til teamarbejde foregår der endvidere undervisning på CAMES Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation​ på Herlev Hospital.

Til toppen af siden

Teoriuddannelsen

Teoriuddannelsen består af 12 moduler, oftest af 3 dages varighed.

Modul 1-4 Basismoduler 
Modul 5-9 Moduler med fokus på specifikke anæstesiologiske problemstillinger
Modul 10  Den landsdækkende teoriprøve
Modul 11  Modul med fokus på kvalitetsudvikling samt tværprofessional koordinering og samarbejde.
Modul 12  Refleksions- og formidlingsopgave II

 Indenfor de sidste 6 måneder af den kliniske uddannelse udarbejdes en skriftlig opgave, som er sanktionsgivende.
Generelt er teoriundervisningen meget komprimeret, og det forudsættes at kursisten sætter tid af til forberedelse uden for almindelig arbejdstid.


Litteratur

Det anbefales, at kursisten anskaffer de bøger, der er nævnt i litteraturlisten til højre på siden under 'Teoriundervisning'.

Til toppen af siden

Evaluering

Kursistens praktiske færdigheder og personlige egnethed vurderes løbende. Som et redskab til dette er der udarbejdet en række kompetencekort, som kan ses til højre på siden.

I introduktionsperioden afvikles evalueringssamtaler efter 3 måneder og efter ca. 5 måneder. I specialuddannelsen afvikles evalueringssamtaler efter 12 måneder, efter 18 måneder og efter 24 måneders samlet uddannelsesforløb.

Til to​ppen af siden

Kontakt​

Redaktør