Lægeuddannelse

Speciallægeuddannelsen er fuldt implementeret i Anæstesiologisk Afdeling, hvor kompetenceudvikling af hele lægestaben inden for alle speciallægens syv roller prioriteres højt.

​​​​​

​​​​​​​​

​Organ​​isation

Vi har seks introduktionsstillinger og 12 hoveduddannelsesforløb. Desuden har vi et antal uklassificerede stillinger, der kan bruges som pointgivende ansættelse før hoveduddannelse.

Vi har to uddannelsesansvarlig overlæger, der varetager den overordnede uddannelses- og undervisningsplanlægning i tæt samarbejde med hovedvejledere og daglige kliniske vejledere. Alle speciallæger fungerer som daglige kliniske vejledere.

Obligatorisk under​​visning i afdelingen

  • ​Fællesmøde hver måned
  • Lægemøde 3 gange om måneden
  • ​​1-2 temadage om året.

Struktureret kompetenceudvikling

Vi har udviklet og implementeret:​

  • Flyvefærdighedsplanen
  • Fødegangskompetence
  • ITA-vagtkompetence
  • Kompetencevurdering ved respiratorbehandling, BIPAP-behandling og dialysebehandling
  • Blokskole.

Relationer

Afdelingen er i uddannelsesmæssige sammenhænge engageret i:

​Flyvefærdighedspl​​anen

En detaljeret og struktureret plan for introduktionen til afdelingen og specialet for alle nyanssatte læger, der individualiseres efter tidligere anæstesierfaring.
Redaktør