Lægeuddannelse

Speciallægeuddannelsen er fuldt implementeret i Anæstesiologisk Afdeling, hvor kompetenceudvikling af hele lægestaben inden for alle speciallægens syv roller prioriteres højt.

​​​​​

​​​​​​​​

​Organ​​isation

Vi er normeret til fem introduktionsstillinger og 12-14 hoveduddannelsesforløb. Desuden har vi et antal uklassificerede stillinger, der kan bruges som pointgivende ansættelse før hoveduddannelse.

Vi har en uddannelsesansvarlig overlæge, der varetager den overordnede uddannelses- og undervisningsplanlægning i tæt samarbejde med hovedvejledere og daglige kliniske vejledere. Alle speciallæger fungerer som daglige kliniske vejledere og har været på vejlederkursus.

Obligatorisk under​​visning i afdelingen

 • ​Eftermiddagsundervisning hver 2. uge
 • Fællesmøde hver måned
 • Staff meeting hver måned
 • Lægemøde hver 2. uge
 • ​​3 temadage om året

Struktureret kompetenceudvikling

Vi har udviklet og implementeret:​
 • Flyvefærdighedsplanen
 • Fødegangskompetence
 • ITA-vagtkompetence
 • Kompetencevurdering ved respiratorbehandling, BIPAP-behandling og dialysebehandling
 • 'Arbejdsopgaver, Tips og Tricks' - en lommeguide til vagthavende i anæstesivagt, ITA-vagt og bagvagt
 • 'Dynamisk CV' mhp. struktureret kompetenceudvikling inden for alle speciallægens syv kompetenceroller​​​

Relationer

Afdelingen er i uddannelsesmæssige sammenhænge engageret i:

​Flyvefærdighedspl​​anen

En detaljeret og struktureret plan for introduktionen til afdelingen og specialet for læger uden anæstesierfaring.​

Dag 1: 

Maskeventilation; gyn.amb.​​​​ (fø​rst og inkl. ½ teori og praktik) 

Dag 2: 

Maskeventilation; gyn.amb. 

Dag 3:

Apparatur/EPJ, intubation; gyn./gas. Undervisning: Intubation og larynxmaske, 1 time. 

Dag 4: 

Apparatur/EPJ, intubation; gyn./gas. Undervisning: Anæstesiapparatur og monitorering, 1 time. 

Dag 5: 

Apparatur/EPJ, intubation; gyn./gas. ​

Dag 6: 

Apparatur/EPJ, induktion, intubation, vedligeholdelse, extubation; gyn./gas. Undervisning: I.v.anæstesi og neuromuskulære blokkere, 1 time. 

Dag 7: 

Apparatur/EPJ, induktion, intubation, vedligeholdelse, extubation; gyn./gas. Undervisning: Balanceret anæstesi og postoperativ smertebehandling, 1 time. 

Dag 8: 

Apparatur/EPJ, induktion, LM, vedligeholdelse, vækning; gyn./gas. Undervisning: Inhalationsanæstesi, 1 time. 

Dag 9: 

Apparatur/EPJ, induktion, intubation, vedligeholdelse, extubation; gyn./gas. Undervisning: Akut indledning og aspiration, 1 time. 

Dag 10: 

Apparatur/EPJ, induktion, intubation, vedligeholdelse, extubation; gyn./gas. Kompetencekort 1. Luftvejshåndtering. 

Dag 11: 

Apparatur, LM, vedligeholdelse, vækning; ort.kir.amb. 

Dag 12: 

Apparatur, LM, vedligeholdelse, vækning; ort.kir.amb. Undervisning: Præoperativ vurdering af patient, 1 time. 

Dag 13: 

Præmedicinering 468 som "føl". 

Dag 14: 

Apparatur/EPJ, regional analgesi; ort.kir. Undervisning: Regional anæstesi, 1 time. 

​​Dag 15: 

Forvagt 531 som "føl", følgevagt 1. 

Dag​ 16: 

Forvagt 531. 

Dag 17: 

Apparatur/EPJ, induktion, intubation, vedligeholdelse, extubation; gyn./gas. Kompetencekort 2. Test af apparat. 

Dag 18: 

Alene på stue; gyn./gas. Kompetencekort 3. Generel anæstesi, ukompliceret elektiv patient. 

Dag 19: 

Præmedicinering 468. Kompetencekort 5. Præoperativt tilsyn. 

Dag 20: 

Alene på stue, følgevagt 2. Kompetencekort 4. Generel anæstesi til akut patient. 

Dag 21: 

Bedøvelse patient #1, herefter Opvågningsafsnittet.

Dag 22: 

Bedøvelse patient #1, herefter Opvågningsafsnittet. Kompetencekort 6. Genoplivning. ​
Redaktør