​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​

Forskning - Anæstesiologisk Afdeling - Hvidovre Hospital

​Det er en af Anæstesiologisk Afdelings visioner at være med i front, hvad angår forskning og udvikling inden for specialet.

En mangeårig tradition og et tæt samarbejde med de kirurgiske afdelinger gør, at patientforløb og patofysiologiske problematikker tilhører et af afdelingens nicheområder. Således er en del af de undersøgelser, der pågår samt de publikationer der udgår fra afdelingen, relateret til specielt accelererede og optimerede patientforløb.

Udviklingsprojekter af mere kvalitetskontrollerende art gennemføres tillige løbende, og resultaterne af disse er bl.a. med til at danne basis for vores fremtidige behandlingsstrategier.

Mere om vores forskning

Læs mere om afdelingens forskningsaktiviteter og -projekter i forskningsregistreringssystemet PUR​​​E.​
Redaktør