​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​

Anæstesiologisk Afdeling - kort fortalt

Anæstesiologisk Afdeling er en af Danmarks mest moderne afdelinger. Vi dækker følgende områder inden for fagets hovedfunktioner: Anæstesi, Postoperativ observation, Intensiv terapi, Smerteterapi og Akut præhospitalbehandling.
Her kan du læse om de områder, som vi dækker i Anæstesiologisk Afdeling:

​Anæs​​tesi

Der udføres årligt ca. 25.000 anæstesiydelser på Amager og Hvidovre Hospital.
 
Alle større kirurgiske indgreb udføres på centraloperationsgangen på Hvidovre Hospital, som rummer 16 operationsstuer. Der udføres anæstesier til specialerne kirurgisk gastroenterologi, ortopædkirurgi og gynækologi-obstetrik.

Anæstesi til mindre indgreb og undersøgelser udføres i de kirurgiske specialers ambulatorier samt i røntgenafdelingen, akutmodtagelsen, fødeområdet​, MR-afdelingen og ved DC-konverteringer. Endvidere gives der anæstesi til psykiatriske patienter med henblik på elektrochokbehandling på Psykiatrisk Center Hvidovre​ og Amager.

Personalet fra anæstesiafdelingen deltager desuden i såvel interne som eksterne patienttransporter, varetager akutte tilkald til akutmodtagelsen og ved hjertestop samt yder anæstesiologisk assistance og tilsyn på sengeafdelingerne.​

Postoperativ obs​​​​ervation

Postoperative observationer foretages på opvågningsafsnittet, som er placeret i relation til centraloperationsgangen på Hvidovre Hospital. Her observeres alle patienter umiddelbart efter de har været bedøvede og indtil deres tilstand er så stabil, at de kan køres til deres stamafdeling.

Opvågningsafsnittet har 15 sengepladser (heraf to enestuer) og modtager patienter fra​ centraloperationsgangen hele døgnet. Korterevarende postoperativ respiratorbehandling kan finde sted her, ligesom patienter fra smerteklinikken kan ligge til kortere observation. Opvågningsafsnittet modtager endvidere patienter fra hele hospitalet til anlæggelse af epidural kateter, CVK, kompleks smertebehandling, præoperativ optimering m.m. 

Til toppen af siden

​​​Intensiv Terapiafsnit

Intensiv Terapiafsnit (ITA) er normeret med 12 senge og fungerer som et selvstændigt afsnit. Afsnittet er selvvisiterende og modtager hospitalets mest kritisk syge patienter, hvor der som oftest er indikation for respiratorbehandling. Indikationen for at indlægge en patient på ITA er behandlingskrævende, livstruende sygdomme og multiorgansvigt.

Patienternes tilstand kræver konstant overvågning og det er nødvendigt at såvel sygeplejersker som læger har speciel indsigt i patofysiologiske forhold hvad angår kredsløb, lungefunktion og væskebalance.

Pårørende til intensive patienter opholder sig ofte hele døgnet hos patienten. Der lægges derfor stor vægt på støtte og information til pårørende.

IMA - intermediære pladser

I tilknytning til Intensiv er der oprettet 4 intermediære pladser (IMA).

Sengene er til patienter, som har behov for et step-up i forhold til en almindelig sengeafdeling, eller et step-down fra Intensiv.

Som udgangspunkt tilbydes en IMA-patient samme behandling som på en sengeafdeling. Til gengæld kan patienten observeres meget tættere. Det er forhåbningen, at det fører til hurtigere behandling, når patientens værdier udvikler sig i negativ retning.

MAT

ITA udsender Mobilt Akut Team (MAT) til akut dårlige patienter på hospitalet ved tilkald fra afdelingerne. Læs mere om Mobilt Akut Team​​.


Smerteterapi

Denne funktion er delt op i akut smertefunktion og en smerteklinik for kroniske smertepatienter, fortrinsvis cancerpatienter.

Akut smertefunktion 

Formålet med den akutte smertefunktion er at gennemføre den specialiserede smertebehandling, epidural og PCA efter større kirurgi med henblik på at mindske postoperative komplikationer og at reducere indlæggelsestiden. Postoperativ smertebehandling involverer, med patienten i centrum, flere specialer og foregår i et tæt, tværfagligt samarbejde mellem de kirurgiske afdelinger og Anæstesiologisk A​​​​​fdeling. Smertebehandlingen er en vigtig, integreret del af behandlingsforløbet efter operationen. Plejeforløbet skal koordineres, og d​et er vigtigt at et sådant samarbejde har en klar målsætning for den postoperative periode. Målet er, at patienten i hele døgnet sikres den bedst mulige smertelindring med et minimum af bivirkninger. 

Smerteklinikken

Smerteklinikken på Hvidovre Hospital er bemandet af en overlæge og en sekretær.
I Smerteklinikken undersøges, behandles og rådgives patienter med kroniske smerter. Smertebehandlingen tilrettelægges ud fra den enkelte patients behov.​
​Behandlingen startes fortrinsvis under indlæggelsen på Hvidovre Hospital. Efter udskrivelsen kan behandlingen efter aftale fortsættes ved telefonisk og ambulant kontakt.

Behandling i Smerteklinikken kan kun foregå efter aftale og fast tidsbestilling. Smerteklinikken kan kontaktes mandag og onsdag kl. 9.00 - 12.00 på telefon 38 62 25 32​.​

Lukkedage: Weekender, helligdage, 1. maj, 5. juni samt ferieperioder.

Pjece om Smerteklinikken


Akutlægebil

Afdelingen har tilknyttet og bemander en Akutlægebil, som hovedsagligt kører i "område syd" i RegionH, og som indgår i hele Regionens beredskab.
Redaktør