Henvisning til Smerteklinikken - Hvidovre Hospital

Her kan du læse, hvordan du henviser en patient til Smerteklinikken på Hvidovre Hospital,  hvilke betingelser der gælder for henvisning, og hvad henvisningen skal indeholde.

Henvisning via Central Visitation

Som henvisende læge henviser du elektronisk via Central Visitation (CVI) til ét af de to tværfaglige smertecentre (Gentofte eller Rigshospitalet).

Planlægningsområderne Byen, Syd og Bornholm

For patienter bosiddende i planlægningsområderne Byen, Syd og Bornholm, sender du henvisningen til CVI Byen, der sender henvisningen til Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet. 

Planlægningsområderne Nord og Midt

Patienter bosiddende i planlægningsområderne Nord og Midt: Henvisningen sendes til CVI Midt, der sender henvisningen til Tværfagligt Smertecenter, Gentofte Hospital.

De tværfaglige smertecentre foretager den videre visitation og fordeling mellem smertecenter/smerteklinik. 

Hvem kan henvises?

Smerteklinikker modtager voksne patienter (over 18 år) med simple kroniske smerter (dvs. smerter der har varet mere end 6 måneder). Patienten skal være diagnostisk afklaret og færdigbehandlet i de relevante specialer. Der modtages kun ambulante patienter. 

Klinikken modtager ikke med patienter;
 
 • med akutte smerter 
 • som ikke er diagnostisk afklarede 
 • som ikke er færdigbehandlede (somatisk og psykiatrisk) i relevante specialer  
 • med aktiv kræftsygdom 
 • med hovedpine inkl. migræne 
 • med alkohol-, narkotika- eller medicinmisbrug (opioider, benzodiazepiner mv.) 
 • med sværere ustabile psykiatriske lidelser
 • der er sengeliggende

Henvisningens indehold?

 I henvisningen skal du tydeligt angive, at patienten ønskes henvist til smertebehandling. 

Henvisningen skal indeholde:
 
 • henvisningsdiagnosekode for den tilgrundliggende sygdom/tilstand:
  • simple langvarige/kroniske non-maligne smertetilstande (DR522D) 
  • komplekse langvarige/kroniske non-maligne smertetilstande (DR522E) 
 • kort anamnese med beskrivelse af objektive fund 
 • resume af relevante undersøgelsesresultater (kan evt. fremsendes vedhæftet) 
 • aktuel medicin 
 • psykologisk relevante forhold, fx forekomst af angst, depression og uhensigtsmæssig smertehåndtering 
 • social situation: erhvervsmæssig status (arbejde, sygemeldt, revalidering etc.), eksistensgrundlag (uafklaret eller afklaret) eller verserende erstatningssager
 • problemformulering (henvisende læges samlede vurdering)
 •  behov for tolk (angiv sprog) 
Bemærk: Hvis henvisningen er mangelfuld, vil den blive returneret.

 

Såfremt de relevante oplysninger overskrider grænsen for omfanget af elektronisk henvisning, kan du sende disse med ordinær post til det relevante smertecenter på følgende adresse: 

Tværfagligt Smertecenter, afsnit 7612, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø (telefon: 35 45 76 12 kl. 9-12, onsdage kl. 11-13). 

Tværfagligt Smertecenter, opgang 5, 1. sal, Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup (telefon: 38 67 21 21 kl. 9-14).

Redaktør