​​​​​​​​​​​

Læge Fritz Karner og hustrus Fond

Fonden uddeler midler til ​fremme og optimering af det operative patientforløb.

Uddrag af Fundats for "Læge Fritz Karner og hustru Edith Karners Fond til fremme og optimering af det operative patientforløb".​​

​Fondens formål er​​

A. At virke til fremme og optimering af det operative patientforløb og i den forbindelse yde støtte til almennyttige formål, såsom lægevidenskabelig forskning og behandling samt anden almenvelgørende bistand, således at disponible beløb skal udbetales til anerkendte forskere og organisationer indenfor de nævnte områder efter fondsbestyrelsens bestemmelse.

B. Den under punkt A nævnte støtte påtænkes ydet til fremme for​:
  • Smertefrihed
  • Nedsættelse af rekonvalescens
  • Reduktion af komplikationer
  • ​Tidlig hjemsendelse fra hospital

​Fondens bestyrelse består af:
  • Professor, overlæge dr.med. Per Sjøgren
  • Advokat Christian Richter
  • Ledende overlæge, dr.med. Claus Lund (formand)

Ansøgning

Der kan ansøges om midler fra fonden i forbindelse med årlig uddeling. Ansøgningsskema skal anvendes, skema kan downloades fra boksen i højre side. Ansøgningen må maks. fylde 4 A4-sider inklusiv skema. Ansøgningsfrister og uddelingstidspunkter iht. information i DASINFO.

Fonden støtter ikke gebyrer, diverse tilladelser, kongresrejser, o.lign. Ansøgningen sendes pr. mail til claus.lund@regionh.dk

Redaktør