Anæstesiologisk Afdeling

Vi bedøver patienter, observerer dem efter operation, giver smertebehandling ​og yder intensiv- og præhospitalsbehandling til kritisk syge patienter.