Kikkertundersøgelse af lungerne

​Du skal have undersøgt dine luftveje ved en kikkertundersøgelse (bronko-skopi). Ved undersøgelsen ser vi, hvordan luftvejene ser ud og tager eventuelt prøver af væv, celler eller spyt.

 

 Kort om undersøgelsen

Om undersøgelsen
Du skal have undersøgt dine luftveje ved en kikkertundersøgelse (bronkoskopi). Ved undersøgelsen ser vi, hvordan luftvejene ser ud og tager eventuelt prøver af væv, celler eller spyt.
Undersøgelsens varighed
Du skal sætte hele dagen af til undersø-gelsen, da der går tid med forberedelse før undersøgelsen, og du kan være påvirket af afslappende medicin efter un-dersøgelsen.

 Vigtige forberedelser derhjemme

Mød fastende
Du skal faste inden din vælg element. Det vil sige:
  • Du må spise og drikke mælke-produkter indtil ”x timer før”.
  • Du må drikke klare væsker som vand, saftevand, te eller kaffe uden mælk indtil ”x timer før”.
  • "Vi anbefaler, at du drikker et stort glas saft med sukker kl. 06.00 og derefter ingenting, til aftalen er overstået".
Undgå visse typer medicin
Vi aftaler med dig inden undersøgel-sesdagen, hvilke typer medicin du skal holde pause med op til undersøgelsen.
Ryg ikke "og dyrk ikke motion" inden "besøgstype""
Du må ikke ryge "og dyrke motion""X timer", inden du skal på hospitalet, fordi det kan gå ud over resultatet af "besøgstype"

 På hospitalet

Du bliver lokalbedøvet
Du er vågen, mens vi opererer eller un-dersøger dig, men den del af kroppen, hvor indgrebet foregår, er bedøvet. Du mærker derfor ikke noget eller kun me-get lidt.
Undersøgelsen
Når bedøvelsen virker, fører lægen kik-kerten ned i dit luftrør via næsen eller munden og undersøger luftvejene.

Det kan være lidt ubehageligt, mens kikkerten passerer næsen og svælget, men derudover gør undersøgelsen ikke ondt.

Lægen tager eventuelt prøver af væv, celler eller slim, som skal undersøges nærmere.

Undersøgelsen varer 15-45 minutter, alt efter hvor mange prøver, der skal tages.
Du skal hvile og faste efter undersøgelsen
Du skal hvile dig og faste i 1-2 timer efter undersøgelsen, mens vi holder øje med, hvordan du har det. Fasten skyl-des, at du har været bedøvet i halsen og derfor kan risikere at få noget galt i hal-sen. Når de 1-2 timer er gået, tilbyder vi dig lidt at spise og drikke, inden du skal hjem.

 Hjemme igen

Forholdsregler de første 24 timer
Når du har været bedøvet og bliver ud-skrevet samme dag, anbefaler vi, at:
  • du bliver fulgt hjem af en voksen
  • der er en voksen hos dig
  • du ikke kører bil eller færdes alene i trafikken
  • du ikke drikker alkohol
  • "du bliver på hospitalet, hvis du bor uden for Sjælland eller er i behandling med blodfortyndende medicin".
Du kan være øm
Det er normalt at være øm i "indsæt kropsdel" i forbindelse med "vælg element". Du kan tage smertestillende medicin mod ømheden.
Du kan hoste blod op
Efter "vælg element" kan du hoste lidt blod op. Det er helt normalt og forsvinder igen.
Du kan få feber
Det første døgn efter undersøgelsen kan du få let feber, som oftest forsvinder efter et par timer. Hvis feberen fortsæt-ter, eller du får åndenød eller bryst-smerter, skal du ringe 1813.
Svar på undersøgelsen
Du kan forvente at få svar på undersø-gelsen inden for cirka "indsæt dage".
Skriv dine spørgsmål ned
Det kan være en god idé at skrive dine spørgsmål ned hjemmefra, så du husker at stille dem.

 Kontakt og mere viden

​-

 

Redaktør