​​​

Kvalitet

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling lægger vægt på kvalitet og patientsikkerhed.  Afdelingen er sammen med Hvidovre Hospital akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM.

Under kvalitet forstår vi:

  • Den brugeroplevede kvalitet. Herunder vores rekvirenter og brugeres forventning til de ydelser afdelingen leverer, samt vores informationsmateriale: nyheder, ændringer, vejledninger, datablade, både skriftlige og elektroniske.
  • Den faglige kvalitet. Vedrører anvendelse af de bedste metoder og rutiner. Kvalitetssikring og udvikling af det fuldautomatiske KIESTRA system. Afprøvning og validering af nye metoder, herunder udarbejdelse af valideringsrapporter for de enkelte PCR analyser.
  • Den organisatoriske kvalitet. Vedrører systemer og processer, der direkte eller indirekte understøtter kvaliteten af den mikrobiologiske diagnostik, herunder Lean, og indførelse af teamstrukturer på afdelingen.

Ekstern kvalitetskontrol

Ekstern kvalitetskontrol på afdelingens analyser udføres ved deltagelse i DEKS programmet med kvalitetskontrolprøver fra National External Quality Assessment Sceme for Microbiology (NEQAS).


  • Kvalitetskontrol af molekylærbiologiske analyser – NEQAS og QCMD.
  • Kvalitetskontrol af bakteriologi og parasitologi UKNEQAS.
  • Kvalitetskontrol af serologiske analyser.  

Se pdf'er i boksen til højre. 

Intern kvalitet​skontrol

Interne kvalitetskontroller i form af rutinemæssig analysering og monitorering af relevant kontrolmateriale, samt overvågning af svartider og produktionsdata.

​Afdelingens kvalitetsrådsformand, kvalitetskoordinator og patientsikkerhedsansvarlige kan kontaktes for yderligere information om kvalitetsarbejdet i afdelingen.

Redaktør