Klinisk Mikrobiologisk Afdeling - kort fortalt

​​Klinisk Mikrobiologisk Afdelings er en tværgående serviceenhed. Her kan du læse om vores kerneområder og om, hvem vi betjener.​ 

​​​​​​​​​

Kerneområder

Afdelingens kerneområder er:
 • Diagnosticering af infektionssygdomme i prøvemateriale fra patienter - hurtige prøvesvar i høj kvalitet​
 • Klinisk rådgivning i forbindelse med diagnostik, behandling af patienter og forebyggelse af infektioner
 • Infektionshygiejneorganisationen udfærdiger, tilser og vedligeholder infektionskontrolprogrammet og rådgiver vedrørende dette
 • ​Antibiotikapolitik
 • Uddannelse af læger, hygiejnesygeplejersker, bioanalytikere og sekretærer 
 • Undervisning af læger, sygeplejersker og bioanalytikere i og uden for hospitalet
 • Forskning inden for afdelingens, hospitalernes og praksissektorens interesseområder, herunder involvering af alle yngre læger i forskning og udvikling.

Vi betjener:

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling betjener ​
 • ​​Amager Hospital
 • Hvidovre Hospital
 • Glostrup Hospital, medicinsk afd.
 • Bispebjerg Hospital
 • Frederiksberg Hospital 
 • Sankt Hans Hospital
 • Privathospitalet Hamlet
 • Bornholms Hospital
 • Psykiatrien
 • samt 700 praktiserende læger og speciallæger i Region Hovedstadens planlægningsområde Syd og Byen.​

Analyser

Vi udfører ca. 1.500.000 analyser om året.

Under Klinisk Mikrobiologisk Afdeling hører

Infektionshygiejne
MRSA VidenCenter​

Ind​satsmål​

Nedenfor kan du læse afdelingens indsatsmål for 2014-2020:​

Redaktør