Klinisk Mikrobiologisk Afdeling - kort fortalt

​​Klinisk Mikrobiologisk Afdelings er en tværgående serviceenhed. Her kan du læse om vores kerneområder og om, hvem vi betjener.​ 

​​​​​​​​​

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er en tværgående serviceenhed.

Kerneområder

Afdelingens kerneområder er:

 • Mikrobiologisk diagnostik i forbindelse med infektioner og andre tilstande relateret til mikroorganismer.
 • Klinisk rådgivning i forbindelse med diagnostik, behandling af patienter og forebyggelse af infektioner
 • KMA er fagligt ansvarlig (inkl. kvalitetssikring og rådgivning) for mikrobiologiske undersøgelser udført uden for KMA
 • Antibiotic stewardship, herunder udarbejdelse af regionens antibiotikavejledning samt rådgivning om rationel brug af antibiotika
 • Uddannelse af læger, hygiejnesygeplejersker, bioanalytikere og sekretærer 
 • Løbende kompetenceudvikling af afdelingens medarbejdere for at sikre vidensdeling samt høj faglighed og kvalitet
 • Formidling af mikrobiologisk viden med henblik på sundhedsfremme, samt undervisning af forskellige faggrupper i og udenfor hospitalet
 • Forskning inden for afdelingens, hospitalernes og praksissektorens interesseområder, herunder involvering af alle afdelingens faggrupper
 • Bidrage til den nationale smitteovervågning og smitteberedskabet ved at diagnosticere ”emerging infections” og klarlægge smittemønstre på hospitaler og i samfundet
 • MRSA VidenCenter – Rådgivning, overvågning og behandling
 • Kvalitetssikring, dokumentation og akkreditering 

Vi betjener:

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling betjener:​

 • ​​Amager Hospital
 • Hvidovre Hospital
 • Medicinsk afd. ​Glostrup Hospital
 • Bispebjerg Hospital
 • Frederiksberg Hospital 
 • Sankt Hans Hospital
 • Privathospitalet Aleris Hamlet
 • Bornholms Hospital
 • Psykiatrien
 • samt 700 praktiserende læger og speciallæger i Region Hovedstadens planlægningsområde Syd og Byen.​

Analyser

Vi udfører ca. 1,7 mio. analyser om året.

​Under Klinisk Mikrobiologisk Afdeling hører​

Infektionshygiejne
MRSA VidenCenter​

Ind​satsmål​ og strategi

Indsatsområder 2021 - 2024 

Både faglige og tværfaglige driftsmål fastsættes i samarbejde med Ledelses-teamet/afdelingsledelsen, og der skal ske en løbende evaluering og tilretning af indsatsområder og driftsmål:

 • Faglige teams (herunder infektionshygiejne og MRSA) omsætter indsatsområder i konkrete driftsmål, og har ansvar for opfyldelse af driftsmål, kvalitetssikring og tilbagemelding om nye tiltag/ønsker. Prøvesvar og rådgivning skal understøtte patientforløbet
 • Tværfaglige driftsmål omkring indsatsområderne arbejdsforhold og trivsel fastsættes i samarbejde med personalet

Diagnostik

 • Vi er en serviceafdeling, der tager ansvar fra alle processer – fra prøvetagning og -modtagelse og analyse til rettidig reaktion på prøvesvar
 • Valg af metoder, herunder indførsel af POCT og WGS, sker i krydsfeltet mellem faglig kvalitet, patientoplevet kvalitet og god ressourceudnyttelse
 • Lagerstyring sker for at understøtte driften og sikre god ressourceudnyttelse
 • Udvikling af in-house molekylærbiologiske metoder til diagnostik af emerging infections og smittemønstre
 • Automatisering og digitalisering, hvor muligt, med fokus på sporbarhed, ergonomi og lønsomhed
 • Valg af analyseplatforme til sikring af robusthed (daglig drift, backup og beredskab) sker i krydsfeltet mellem leverancesikkerhed og god ressourceudnyttelse

Rådgivning

 • Oplæring, kompetenceudvikling og –fastholdelse skal prioriteres
 • Vidensdeling og ny læring skal sikre højest mulig faglighed og kvalitet
 • Afdelingen støtter videreuddannelse af og deltagelse i relevante kurser og konferencer for alle faggrupper i afdelingen

Infektionshygiejne

 • Udbygning af hygiejnenetværk på hospitaler og i kommunerne til sikring af det nære sundhedssystem
 • Opbygning af ny uddannelse af hygiejnesygeplejersker, samt introduktionsstillinger
 • Overvågning og nedbringelse af hospitalserhvervede infektioner, antibiotikaforbrug, MRSA og andre multiresistente bakterier
 • Smitteovervågning, herunder indsamling og formidling af data

Forskning og udvikling

 • Vi vil være en innovativ og udviklingsorienteret afdeling
 • Forskning, udvikling og læring skal, hvis muligt og relevant, implementeres i afdelingens rutine diagnostik
 • KMA er en universitetsafdeling, hvor forskningsuddannelse trives
 • Motivering og involvering af alle faggrupper i forskning, udvikling og fremlæggelse/præsentation

Kvalitetssikring, dokumentation og akkreditering

 • Kvalitetssikring, herunder dokumentstyring, sporbar læring og akkreditering

Arbejdsforhold og trivsel

 • Fokus på godt arbejdsmiljø, både psykisk og fysisk
 • Øge trivsel (fagligt og socialt), herunder nedbringe sygefravær
 • Professionel arbejdsplads, hvor vi løser vores kerneopgaver med respekt og rummelighed
 • God kommunikation

KMAs mission, vision og værdier

Redaktør