Forskning

Forskning og udvikling prioriteres højt i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og er en naturlig del af afdelingens daglige drift og alle personalegruppers arbejde. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling vil være førende i Danmark og internationalt anerkendt inden for forskning og udvikling​.

​​

Forskning og uddannelse

Forskningen i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er organiseret i flere forskningsgrupper:

  • MRSA VidenCenter for Region Hovedstaden
  • Antibiotikaforbrug og resistens
  • Bakteriæmi (Danish Collaborative Bacteremia Network)
  • Kroniske virussygdomme
  • Seksuelt overførbare infektioner

Optagelsen af ph.d-studerende er et vigtigt element i afdelingens forskningsindsats, og målet er, hvert år at have 10 igangværende ph.d.-studerende (heraf mindst halvdelen læger). Afdelingen har desuden 5-10 specialestuderende, forskningsårs-studerende og OSVAL-studerende.

Publikationsaktivitet er også en vigtig brik i forskningsindsatsen, og målet er her 40 artikler og bogkapitler pr. år. Ligesom foredrags- og kongresdeltagelse prioriteres. Afdelingens forskere deltager i review-arbejde omkring artikler, rapporter og i nationale og internationale forskningsråd.

Afdelingen deltager i uddannelsen af lægestuderende, kommende speciallæger i klinisk mikrobiologi, infektionsmedicin og pædiatri, uddannelse af infektionshygiejne sygeplejersker samt uddannelse af bioanalytikere og kontorassistenter/sekretærer.

Særlige satsningsområder

Infektionsovervågning og – profylakse
  • Smitteopsporing ved spredning af MRSA, Clostridium difficile, VRE og andre multiresiste​​​​nte mikroorganismer ved hjælp af genomsekventering og andre typningsmetoder
  • Antibiotikaforbrug og - resistensudvikling for at overvåge og begrænse antibiotikaforbruget og for undersøgelser af farmakodynamik, selektion og resistensmekanismer
Alvorlige bakterielle infektioner (f.eks. UVI, bakteriæmi, meningitis)
  • ​Kliniske undersøgelser af epidemiologi, kliniske karakteristika og outcome
Kroniske virusinfektioner
  • Diagnostik, genotypning og monitorering af HCV, HBV og HIV med henblik på optimeret behandling
Seksuelt overførbare infektioner
  • Gonoré, Chlamydia og Mycoplasma genitalium

Løbende undervisning

Forskning formidles gennem ugentlig undervisning og journal club-møder, og der afholdes tematiserede forskningsmøder for afdelingens akademikere og andre interesserede personalegrupper.

Alle yngre læger, der uddannes i afdelingen, tilbydes forskningstræning og -forløb.

Samarbejdspartnere

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling har et tæt samarbejde med universiteter, industri og øvrige klinisk ​mikrobiologiske institutioner: F.eks. Statens Serum Institut, Københavns Universitet, DTU og Århus Universitet. samt et stort forskningsnetværk i udlandet (Portugal, England, Holland, Tyskland Canada og USA).

​Mere om vores forskning

Læs mere om afdelingens forskningsaktiviteter og -projekter i forskningsregistreringssystemet PURE.

For yderligere oplysninger omkring forskning

Professor, overlæge, dr. med. 
Henrik Westh
Mail: henrik.torkil.westh@regionh.dk

Associate professor, overlæge, dr.med. 
Kristian Schønning
Mail: kristian.schoenning@regionh.dk

Ledende overlæge, dr. med., ph.d. 
Christian Østergaard Andersen
Mail: christian.oestergaard.andersen@regionh.dk
Redaktør