Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Afsnit 445
Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre

Telefon 38 62 24 29

Fax 38 62 33 57
Fax må ikke anvendes, hvis din henvendelse indeholder navn, CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold.


For borgere


Skriv til os med sikker digital post (login med NemID).

For virksomheder

Skriv til os fra din virksomhed med sikker digital post (login NemID)

Personfølsomme henvendelser

Hvis din henvendelse indeholder CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold (personfølsomme oplysninger) skal du bruge sikker digital post.
Læs mere om sikker digital post på borger.dk

Øvrige henvendelser

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du skrive til: mikrobiologi.amager-og-hvidovre-hospital@regionh.dk
  

Sekretariatet
Telefontid - hverdage kl. 8.00 - 15.30
Telefon 38 62 24 29

Fax 38 62 33 57
Fax må ikke anvendes, hvis din henvendelse indeholder navn, CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold.

Vagthavende kan i dagtiden kontaktes på vagttelefon
38 62 64 45 for praksis og ​
38 62 64 43 for hospital

Hygiejneorganisationen
Hvidovre Hospital 
Kettegård Alle 30 
2650 Hvidovre 
Telefon 38 62 24 29

Fax 38 62 33 57

Fax må ikke anvendes, hvis din henvendelse indeholder navn, CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold.  


MRSA VidenCenter
Hvidovre Hospital
Kettegård Alle 30

2650 Hvidovre 

For borgere med MRSA og pårørende
Telefon 38 62 24 33
Telefontid man.-tirs. kl. 08.30-12.00 samt tors.-fre. 08.30-12.00, lukket onsdag.

For sundhedspersonale
Telefontid kl. 8.00  – 15. 30
Telefon 38 62 24 29

Fax 38 62 33 57

​Fax må ikke anvendes, hvis din henvendelse indeholder navn, CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold. 


Ønskes infektionshygiejnisk rådgivning, kontaktes Hygiejnesygeplejerske på hverdage via sekretariatet på telefon 38 62 24 29.
Forespørgsler på analysesvar, utensilier og forsendelse af prøver bedes rettet til sekretariatet.
Mellem kl. 15.30 og 22.00 kan vagthavende læge kontaktes via omstillingen, og efter kl. 22.00 skal henvendelser rettes til vagthavende klinisk mikrobiolog på Rigshospitalet, OPS-søger 50 20 91 13 eller omstillingen telefon 35 45 35 45.

I weekender og på helligdage kan vagthavende læge kontaktes ved akutte henvendelser på 38 62 64 43 i dagtimerne.
Afdelingens læger står til rådighed med rådgivning inden for diagnostik, behandling og profylakse vedrørende infektionssygdomme.