"Prøven afleveres af patienten" – ændring af dato på prøver

Vent...
Hvis der er valgt rekvisitionstype ”Prøven afleveres af patienten”, ændres ”rekvireringsdatoen” pr. 1/10 til ”laboratoriets modtagedato”.

Det betyder for skemavisningen af laboratoriesvar i lægesystemer, sundhed.dk, 
Laboratoriesvarportalen og lignende, at prøvesvaret vises på den dato, hvor prøven modtages i laboratoriet og ikke på den dato, hvor prøven er rekvireret.
I de tilfælde, hvor patienten får udleveret prøvetagningsutensilier til prøvetagning hjemme, bør der derfor vælges ”Prøven afleveres af patienten”.

Ændringen gør det lettere at finde prøvesvaret, hvis der går lang tid fra rekvirering af en mikrobiologisk undersøgelse til patienten reelt indsender prøven.

Med venlig hilsen 
Klinisk Mikrobiologisk afd. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor