Ny undersøgelse for CPO

Fra 6. maj 2019 tilbyder KMA Hvidovre analysen ”Undersøgelse for carbapenemase-producerende organismer (CPO)”. 

Til Praktiserende læger
i optageområde
Byen, Syd og Bornholm


Ifølge Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO” skal patienter screenes for carbapenemase-producerende organismer (CPO) ved indlæggelse på hospital og samtidig en af nedenstående risikosituationer. Ved planlagt indlæggelse er det henvisende læge, der undersøger for CPO. Prøver indsendes senest en uge før indlæggelse, således at prøvesvaret kan foreligge ved indlæggelsestidspunktet.

Risikosituationer, hvor patienten skal screenes for CPO:
  • Patienten har tidligere fået påvist CPO
  • Patienten har indenfor de sidste 6 måneder haft tæt kontakt til en person med CPO
  • Patienten har fået behandling med antibiotika under udlandsophold indenfor de seneste 6 måneder
  • Patienten har været indlagt i lande udenfor Norden indenfor de seneste 6 måneder. Vær opmærksom på, at patienten da også skal screenes for MRSA. Se særskilt datablad: ”Staphylococcus aureus (MRSA) Dyrkning”

Bestilling

Undersøgelse: ”Carbapenemase-producerende bakterier (CPO) Undersøgelse for”
Materiale: ”Podning”, ”Midtstråleurin (borsyre)”, ”Urin fra kateter a demeure (borsyre)”
Lokalisation for podning: “Rectum”, “Stomi fra colon (colostomi)”

Rectum podning anvendes altid ved screening for CPO. Urin undersøges kun for CPO, såfremt patienten har urinvejskateter eller tidligere har fået påvist CPO i urinen.

Der henvises i øvrigt til datablad for undersøgelsen på KMA Hvidovres hjemmeside under ”Analyser og svartider” og til Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO”.

Med venlig hilsen
Klinisk Mikrobiologisk Afd.
Hvidovre Hospital

Afsnit 445
Telefon 38 62 24 29
Fax 3862 3357


Redaktør