Ny betydning af resistenskategorien ”I”. Ændring af resistenssvar per 1.6.2021.

​Den 1. juni implementerer de Klinisk Mikrobiologiske Afdelinger i Region H en ny international standard i resistensbesvarelsen.

Resistenskategorien "I" betød tidligere "intermediær" og dækkede over flere ting (se figur). Den nye betydning "Følsom ved øget eksponering (højdosis)" er entydig. Både "S" og "I" betyder følsom, men relaterer til forskellige doseringer. Antibiotika besvaret "S" eller "I" er lige effektive til behandling, hvis antibiotika besvaret med I anvendes i korrekt høj dosering.

"S" betyder således følsom ved standard dosering.

"I" betyder følsom ved øget eksponering, dvs. følsom ved høj dosering (og/eller opkoncentrering i infektionsfokus, fx urinveje/cystitis).

"S" betyder således følsom ved standard dosering.  "I" betyder følsom ved øget eksponering, dvs. følsom ved høj dosering (og/eller opkoncentrering i infektionsfokus, fx urinveje/cystitis).

"Standarddosis (S)" og "Højdosis (I)" vil komme til at fremgå af en "Doseringstabel til målrettet behandling ud fra resistenssvar" i næste reviderede udgave af "Antibiotikavejledning for primærsektoren" på Sundhed.dk under Region Hovedstaden.

Ændringen vil også fremgå af de mikrobiologiske svar med en forklarende kommentar.

For almen praksis er den vigtigste ændring i denne forbindelse, at følsomme Haemophilus influenzae fremover bliver besvaret "I" for amoxicillin +/- clavulansyre, hvilket tydeliggør, at der skal anvendes højdosis (amoxicillin 500 mg x 4 eller 750 mg x 3 p.o.; amoxicillin/clavulansyre 500/125 mg x 4 p.o.).

Ved spørgsmål til "det nye I" eller et konkret prøvesvar, ring til vagthavende læge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling: Herlev KMA 38 68 24 52; Hvidovre KMA 38 62 64 45.

Redaktør