Hudsvampe (dermatofyt DNA-RNA) bestilling og ændret svartid

Ændrede svartider på undersøgelse for Hudsvampe (dermatofyt DNA/RNA) pr. 21.10.19 og reminder om bestillingsmåde

Som følge af pålagte besparelser i Afdeling for klinisk mikrobiologi i Herlev
forlænges svartiden desværre for artsbestemmelse ved påvisning af dermatofyt
DNA. Negative svar, samt påvisning af Trichophyton rubrum DNA, som vil være
det hyppigst forekommende positive svar, vil dog have uændret svartid i forhold
til tidligere.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) i Herlev (nu Afdeling for klinisk
mikrobiologi) modtager dagligt, også via KMA i Hvidovre, rekvisitioner på
undersøgelse for hudsvampe (dermatofyter), som enten er bestilt ukorrekt eller
fremsendt i forkerte utensilier.
Vi finder det derfor nødvendigt at minde om, at undersøgelse for hudsvampe
DNA/RNA med PCR og undersøgelse for hudsvampe med mikroskopi og
dyrkning rekvireres hver for sig og mærkes separat, jf. nedenstående
beskrivelse.

Hudsvampe (dermatofyter) DNA/RNA

I marts 2019 har KMA Herlev taget en ny og forbedret PCR metode i brug til
hurtig diagnostik af hudsvampe. Den forbedrede metode, der kan identificere
en lang række af de hyppigst forekommende patogener betyder, at PCR
diagnostik er den primære metode til undersøgelse af negle, hudskrab og
hårstrå for hudsvampe.

Påvisning af hudsvampe DNA/RNA med PCR er derfor en separat bestilling,
som skal anvendes ved primær mistanke om infektion med dermatofyter, og
rekvireres som ”Hudsvampe (dermatofyter) DNA/RNA” med prøvemateriale
fremsendt i Sarstedtrør.
NB! Det er vigtigt, at den lille stregkodelabel fra PTB´en anvendes og sættes
på langs af Sarstedtrøret.

Hudsvampe (dermatofyter) Mikroskopi + dyrkning

Påvisning af hudsvampe ved mikroskopi og dyrkning bestilles som en særskilt
undersøgelse og rekvireres som ”Hudsvampe (dermatofyter) Mikroskopi og
dyrkning” med prøvemateriale indsendt i Dermapak.

Indikationerne for mikroskopi og dyrkning er:
  • Negativ PCR og fortsat mistanke om svampeinfektion, evt. med nondermatofyter (sjældent)
  • Mistanke om Malassezia furfur som årsag til Pityriasis versicolor, hvor den mikrobiologiske diagnose stilles ved mikroskopi
  • Recidiverende infektioner og i forbindelse med ønske om undersøgelse for behandlingssvigt
  • I sjældne tilfælde, hvor påvist dermatofyt DNA ikke kan artsbestemmes

Med venlig hilsen

Jette Marie Bangsborg
Overlæge
Tlf: 38 68 38 74

Irene Møller Jensen
Afdelingsbioanalytiker
Tlf: 38 68 21 81


Redaktør