Helicobacter pylori antigen i fæces

​Omlægning af Helicobacter-diagnostik

Vent...
Fra 1. februar 2018 udgår Helicobacter som pusteprøve (biokemisk prøve). I stedet kan Helicobacter pylori diagnosticeres ved en fæcesprøve til undersøgelse for Helicobacter pylori antigen (mikrobiologisk prøve).

De to analysemetoder - Helicobacter pusteprøve og Helicobacter fæcesprøve, vurderes at være ligeværdige og har samme diagnostiske sikkerhed.

Rekvisition i mikrobiologimodulet i Webreq:

Undersøgelse ”Helicobacter pylori antigen”
Materiale ”Fæces”
Lokalisation ”.”

Rekvisition i SP:

Best./ord. 13260

Til analysen skal der sendes fæces, svarende til en ært, i Fecalswab.

Der er lavet en  vejledning i prøvetagning til patienter ” Vejledning - Helicobacter Pylori antigen”
(heri står også anbefalinger vedr. medicinering inden prøvetagning)


Vær i øvrigt opmærksom på, at flere utensilier nu har skiftet farve, så Fecalswab fremover er orange (de grønne Fecalswab må godt bruges op).

Du kan finde datablade, vejledninger, bestillingssedler og oversigter og utensilier på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen
Klinisk Mikrobiologisk Afd., Hvidovre Hospital


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor