Bestilling af utensilier til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

​OBS - Bestilling af utensilier til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Fra den 1. januar 2020 skal utensilier til Klinisk Mikrobiologisk Afd. bestilles via SAP-bestillingsportalen, hvor der også bestilles utensilier til Klinisk Biokemi. Du kan bestille de samme produkter, som du i dag bestiller via bestillingssedlen til KMA. Den normale leveringstid vil være 4-5 hverdage.

SAP er Region Hovedstadens bestillingssystem til bl.a. utensilier.
Du bestiller via dette link:
Du logger ind på denne måde:
Hvis du allerede bestiller utensilier til biokemi, skal du benytte det password, du plejer.

Dit log in:
Brugernavn: Ydernummer, uden foranstillede 0’er.
fx: 151515
Adgangskoden: Praksis, efterfulgt af ydernummer uden foranstillede 0’er.
fx: Praksis151515

Har du spørgsmål, kan du kan kontakte SAP Kompetence- og Supportcenter på telefon 38 66 58 58.
TAST 1 - for spørgsmål til rekvirering og varelevering. 
Telefontid mandag - torsdag kl. 7.30 - 15.00 og fredag kl. 7.30 - 8.30 samt kl. 9.30 - 14.00.

TAST 2 - for SAP Brugeradministration. 
Telefontid mandag - torsdag kl. 9.00 - 15.00 og fredag kl. 9.30 - 14.00. 

Efter den 1. januar 2020 kan du ikke bestille utensilier pr. mail, telefon eller fax hos de klinisk mikrobiologiske afdelinger på Herlev-, Hvidovre- og Nordsjællands Hospital.

Med venlig hilsen
Region Hovedstaden
Center for Ejendomme
Enhed for Logistik og Forsyning
Fabriksparken 22, 2600 Glostrup


Redaktør