Werbreq Service Side November 2011

​November 2011
Ny version af WebReq

​​Den 7. november 2011 skifter WebReq udseende.
Overgangen til det nye WebReq sker ca. kl. 12.30.
WebReq version 2 ser lidt anderledes ud og der bliver nemmere adgang til basisoplysninger.
Læs mere om WebReq i nyhedsbrevet, Kvikmanualen, V​​​ejledningen og den korte mikrobiologiske vejledning i boksen til højre. 

Blandt andet er det nu muligt at lave flere rekvisitioner på fæcesprøver for tarmpatogene bakterier i samme arbejdsgang.
Redaktør