Webreq Service Side Januar 2013

​Januar 2013
Hjemtagning af mikrobiologiske analyser fra Statens Serum Institut

​I forbindelse med Region Hovedstadens hjemtagelse af en lang række analyser fra SSI, udbyder Klinisk Mikrobiologisk afdeling derfor nu alle mikrobiologiske analyser.
Analyser der bestilles direkte på SSI, vil ikke længere blive refunderet af regionen.
Langt de fleste analyser udføres på vores eget laboratorium. Enkelte analyser sender vi videre til andre laboratorier med specialefunktion. Svar på analyserne vil enten sendes fra os eller fra speciallaboratoriet.
​Utensilier til prøvetagning bestilles hos os som hidtil.

​​
Redaktør