Webreq Service Side April 2013

​Nyheder april 2013
Opdateret repertoire efter hjemtagelsen fra SSI

​Vi har udvidet og ændret vores undersøgelsesrepertoire med følgende:

 • "Diare-udredning (tarmpat virus) DNA/RNA" erstatter "Komb.us (Rotavirus og adenovirus) antigen".
  Undersøgelsen omfatter nu Rotavirus, Adenovirus, Norovirus og Sapovirus.
 • "Ureaplasma urealyticum DNA/RNA" kan nu rekvireres
 • "Pneumoni-udredning (atypisk pneumoni) antistoffer" indeholder antistof analyser for Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila (LAT) og Bordetella pertussis
  Analyserne kan også fortsat rekvireres enkeltvis 
 • "Hepatitis virus D DNA/RNA"
 • "Hepatitis virus E DNA/RNA"
 • Som noget helt nyt har vi tilføjet muligheden "Ønsket undersøgelse angivet i fri tekst" hvor man kan angive en undersøgelse som ikke allerede findes i repertoiret.
  Vi appellerer dog til at valgmuligheden kun benyttes hvis ikke man kan finde den ønskede undersøgelse på listen og at man tydeligt angiver hvilken undersøgelse man ønsker udført.
Redaktør