WebReq service side februar 2021

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital, ændrer pr. 1.3.2021 indholdet i analysen ”Diarre-udredning”.

Diarre-udredning vil fremadrettet indeholde analyse for:

  • tarmpatogene bakterier (Salmonella spp., Yersinia spp., Shigella/EIEC spp., Campylobacter spp., Aeromonas spp., diarrefremkaldende E. coli (intiminproducerende E. coli/EPEC, ETEC og VTEC))
  • tarmpatogene virus (norovirus, sapovirus, adenovirus og rotavirus)

Alle prøver undersøges fremadrettet med ny PCR-baseret analyse. Denne analyse er hurtigere og mere sensitiv end den tidligere dyrkning. 

Analysen bestilles som ”Diarre-udredning” i WebReq.

Clostridium difficile indgår derfor ikke længere i diarré-pakken, men skal bestilles som separat analyse ”Clostridium difficile undersøgelse for” i WebReq ved mistanke om antibiotika-associeret / hospitals-erhvervet diarré.

I samme forbindelse nedlægges analyserne ”Tarmpatogene bakterier (undersøgelse for)”, ”Tarmpatogene virus (undersøgelse for)” og ”E. coli (VTEC) dyrkning”.

Redaktør