WebReq Service Side August 2007

​August 2008.
Undlad venligst at indsende PTB'en - Rekvisitioner annulleres efter 14 dage - Èn rekvisition pr prøve.

Undlad venligst at indsende PTB'en(prøvetagningsblanketten) da den ikke anvendes i laboratoriet.
Undtagelserne er: Hvis en bestilt undersøgelse ønskes annulleret fordi den er bestilt ved en fejltagelse. Indsend da PTB'en mærket "Annulleret".
Hvis patienten selv indsender prøven og prøvedatoen er en anden end den der fremgår af rekvisitionen. Korrekt dato skrives på PTB'en og den medsendes.

Bemærk i øvrigt at laboratoriet annullerer rekvisitionen hvis der ikke er modtaget en prøve inden 14 dage efter rekvirering.
Instruer derfor patienterne i at indsende prøven så laborat​oriet har den senest 14 dage efter besøget hos lægen.

Det er vigtigt at der oprettes én rekvisition for hver prøve. Dette gælder også fæcesprøver.
Det er en forudsætning at hver prøve har et unikt nummer for at laboratoriet kan analysere den.
Vi har desværre måttet annullere nogle fæcesprøver fordi praksis har genudskrevet en blanket og dermed genbrugt det unikke nummer.
Ved genudskrift sendes kun én rekvisition til laboratoriet og dermed kan kun én prøve analyseres

Redaktør