WebReq Service Side Oktober 2019

Ændrede svartider på undersøgelse for Hudsvampe (dermatofyt DNA/RNA) pr. 21.10.19 og reminder om bestillingsmåde.

Forlængede svartider

Som følge af pålagte besparelser i Afdeling for Klinisk Mikrobiologi i Herlev forlænges svartiden desværre for artsbestemmelse ved påvisning af dermatofyt DNA. Negative svar, samt påvisning af Trichophyton rubrum DNA, som vil være det hyppigst forekommende positive svar, vil dog have uændret svartid i forhold til tidligere.

Da vi fortsat modtager en del fejlbestillinger i relation til hudsvampe, står nedenfor en opdateret reminder, der beskriver den korrekte fremgangsmåde.

Reminder om bestillingsmåde

Ny og forbedret PCR diagnostik for hudsvampe (dermatofyter) medfører
separate bestillinger – opdatering pr. 21.10.19.

Klinisk mikrobiologisk afdeling (KMA) i Herlev (nu Afdeling for Klinisk Mikrobiologi) modtager dagligt, også via KMA i Hvidovre, rekvisitioner på undersøgelse for hudsvampe (dermatofyter), som enten er bestilt ukorrekt eller fremsendt i forkerte utensilier. 

Vi finder det derfor nødvendigt at minde om, at undersøgelse for hudsvampe DNA/RNA med PCR og undersøgelse for hudsvampe med mikroskopi og dyrkning rekvireres hver for sig og mærkes separat, jf. nedenstående beskrivelse.

Hudsvampe (dermatofyter) DNA/RNA
I marts 2019 har KMA Herlev taget en ny og forbedret PCR metode i brug til hurtig diagnostik af hudsvampe. Den forbedrede metode, der kan identificere en lang række af de hyppigst forekommende patogener betyder, at PCR diagnostik er den primære metode til undersøgelse af negle, hudskrab og hårstrå for hudsvampe.

Påvisning af hudsvampe DNA/RNA med PCR er derfor en separat bestilling, som skal anvendes ved primær mistanke om infektion med dermatofyter, og rekvireres som ”Hudsvampe (dermatofyter) DNA/RNA” med prøvemateriale fremsendt i Sarstedtrør.
NB! Det er vigtigt, at den lille stregkodelabel fra PTB´en anvendes og sættes på langs af Sarstedtrøret

Hudsvampe (dermatofyter) Mikroskopi + dyrkning
Påvisning af hudsvampe ved mikroskopi og dyrkning bestilles som en særskilt undersøgelse og rekvireres som ”Hudsvampe (dermatofyter) Mikroskopi og dyrkning” med prøvemateriale indsendt i Dermapak.

Indikationerne for mikroskopi og dyrkning er:
a. Negativ PCR og fortsat mistanke om svampeinfektion, evt. med non-dermatofyter (sjældent)
b. Mistanke om Malassezia furfur som årsag til Pityriasis versicolor, hvor den mikrobiologiske diagnose stilles ved mikroskopi
c. Recidiverende infektioner og i forbindelse med
ønske om undersøgelse for behandlingssvigt.
d. I sjældne tilfælde, hvor påvist dermatofyt DNA ikke kan artsbestemmes.
Redaktør