WebReq Service Side Marts 2008

​Marts 2008.
Ny kombineret undersøgelse for klamydia og gonokokker.

​Fra 1. april udføres kombineret påvisning, ved molekylærbiologisk analyse (SDA), af klamydia og gonokokker på alle klamydiaprøver. Samtidigt afskaffes rutinemæssig dyrkning for gonokokker undtagen ved klinisk oplagt gonoré.

​​​
OBS: Patienter som kun får diagnosticeret gonokokker med SDA metoden skal efterfølgende indkaldes til podning og dyrkning for gonokokker med henblik på antibiotika resistensbestemmelse af disse.
​​
Vi modtager fremover klamydia/gonokok prøver fra: urethra, cervix, urin, rektum, svælg og øjne.

Bemærk der skal bruges et klamydia prøverør og en rekvisition per anatomisk lokalisation. Brug urethra podepind til alle prøvekategorier undtagen cervix (som har sin egen podepind).

Rekvirering af undersøgelsen fra praksis/hospital

WebReq: Indtil videre rekvireres undersøgelsestypen Chlamydia trachomatis (ProbeTecET) som vanligt.

Ved næste opdatering af vores prøverepertoire, vil undersøgelsen hedde "Pakke (Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae DNA/RNA)".

Vi vil informere om det via "Nyhedsknappen" i WebReq.

Papirrekvisition: Indtil videre afkrydses i "Chlamydia trachomatis SDA" som vanligt. Disse prøver undersøges automatisk for gonokokker.

Prøvesvaret vil indeholde to resultater; et for Chlamydia trachomatis og et for Neisseria gonorrhoeae. Positive klamydia og gonokok svar vil være ledsaget af en kommentar samt en henvisning til uddybende tolkning via vores hjemmeside.

​​Tolkning af SDA positive gonokok analysesvar.


Som ved alle test kan der både forekomme falsk positive som falsk negative svar. Når prævalensen af en sygdom er lille, som ved gonoré, skal analysesvaret konfirmeres ved en 100% specifik konfirmatorisk test. Derfor skal alle patienter der får påvist gonokokker ved SDA dyrkes for gonokokker fra svælg, urethra, rektum og eventuelt cervix.

Vi forventer at langt de fleste positive svar vil blive konfirmeret ved dyrkning og vil senere i år komme med eksakte tal for de enkelte prøvekategorier på denne hjemmeside.

Den prædiktive værdi af en positiv SDA test fra urethra, urin eller cervix er i øjeblikket 95% mens den prædiktive værdi af en negativ test er 99,98%.

Tolkning af SDA positive klamydia svar.


Alle personer som findes positive for klamydia anbefales at blive gentestet efter 3 måneder. Denne anbefaling er en kontrol om de har ændret risikoadfærd. Der er en høj reinfektionsrate hos disse personer.

Klamydia påvist i podninger fra svælg og rektum forekommer relativt sjældent men kan behandles som andre klamydia infektioner.

Bemærk at klamydia varianterne serovar L1, L2 og L3 forårsager lymphogranuloma venereum (LGV). Symptomerne er proctocolitis (positiv prøve fra ulcus i rektum) eller inguinal lymfadenopati (positiv prøve fra urethra eller fra fistelgang fra lymfeknude). LGV behandling er en specialist opgave og patienter bør henvises til Københavns venereaklinik, BBH eller nærmeste Gastromedicinske afdeling.

Redaktør