WebReq Service Side Juli 2016

​Nyt vedr. indsendelse af prøver pr. 1. juli 2016

Patientprøver skal afleveres på posthuset - ikke i postkassen.

​De røde postkasser vil ikke længere bliver tømt hver dag. Det betyder, at der kan gå op til fem dage fra brevet er sendt, til modtageren får det. Da mikrobiologiske prøver ofte har begrænset levetid, er det vigtigt, at Klinisk Mikrobiologisk Afdeling modtager prøven dagen efter, den er taget.

Derfor skal dine patienter aflevere eventuelle udleverede prøver på posthuset og gøre opmærksom på, at den skal leveres dagen efter.  Nærmeste posthus kan findes på Post Danmarks eller Post Nords hjemmeside.

Vi anbefaler alle praktiserende læger, at I tilmelder jer Regionens kørselsordning, hvor prøver afhentes dagligt. Er du ikke tilmeldt kørselsordning, skal prøver som nævnt ovenfor afleveres på postcenter.

Med venlig hilsen
Klinisk Mikrobiologisk afd., Hvidovre og Herlev
Redaktør