WebReq Service Side Januar 2009

Januar 2009
Ændringer i mikrobiologiske analyser
​​​​​​Som led i en harmonisering af udbudte mikrobiologiske undersøgelser i Region Hovedstaden mellem de mikrobiologiske afdelinger der betjener praksis, sker der nogle ændringer i WebReq.

De enkelte ændringer er beskrevet i vedlagte planche. Flere kan printes fra denne side.
Ændringerne får også betydning hvis man har lavet sin egen Kvikliste. Nedlagte/ændrede analyser vil forsvinde fra Kviklisten. Vi anbefaler derfor at man printer Kviklisten ud, senest d. 30/1, således at man kan se hvilke analyser der er forsvundet og så man selv kan lægge den nye analyse på Kviklisten igen.

Vi besvarer naturligvis gerne spørgsmål i forbindelse med ændringerne i analyseudvalget eller hvis man ønsker hjælp til at sætte de nye analyser på Kviklisten. Ring på 3632 3303 eller 3632 2429.

ÆndringeriWebReqMikrobiologifeb09.pdf


Redaktør