WebReq Service Side December 2015


I forlængelse af den tidligere omlægning af tarmpatogene parasitter og tarmpatogene bakterier til PCR, omlægger KMA, Hvidovre pr. 1.1.2016 følgende

undersøgelser til rektalpodning, indsendt i fecalSwab:

 

  • Clostridium Difficile DNA/RNA
  • Norovirus DNA/RNA
  • Tarmpatogene virus DNA/RNA
  • Vibrio Cholera dyrkning
  • Dientamoeba fragilis DNA/RNA

​Undersøgelserne " Legionella pneumophila antigen i urin (LUT)" og "Streptococcus pneumoniae antigen i urin (PUT)" erstattes af én samlet undersøgelse: " Legionella pneumophila (LUT) og Pneumokok antigener (PUT)", så der fremover kun skal bestilles én prøve.
 

Fordelene er helt de samme som ved de ovenfor nævnte omlægninger, foretaget i løbet af 2015.

Bemærk:

Helicobactor pylori antigen – fæces opsamles i FecalSwab
Mikroskopi (orm og ormeæg) – fæces opsamles fortsat i fæcesrør. ​

Redaktør