WebReq Service Side April 2019

​Ny diagnostisk pakke - ”Diarré-udredning”. Pakken anvendes ved både akut og kronisk diarré.

​Fra 3. april 2019 tilbyder KMA Hvidovre den diagnostiske pakke ”Diarré-udredning”

Den diagnostiske pakke "Diarré-udredning" anvendes ved både akut og kronisk diarré og består af følgende undersøgelser:

  • Tarmpatogene bakterier (Salmonella spp., Campylobacter spp., Yersinia spp., Shigella spp./EIEC, Aeromonas spp.).
  • Tarmpatogene virus (Norovirus, Sapovirus, Adenovirus og Rotavirus).
  • Clostridium difficile (antibiotika-associeret diarré).
  • Diarréfremkaldende E. coli inkl. VTEC (udføres kun på børn under 7 år/ eller på patienter med diarré opstået i forbindelse med udlandsrejse/ eller på patienter med blodig diarré) 

Bestilling:

Undersøgelse: Diarre-udredning
Materiale: Podning

Lokalisation: Rectum

Det vil det ofte være en fordel at bestille ”Diarré-udredning” og ikke kun de enkelte undersøgelser, som indgår i den diagnostiske pakke, da det er vanskeligt at forudsige, hvilken mikrobiel patogen, som er årsag til infektiøs gastroenteritis.

Ligeledes er det en forenkling af prøvetagningen, at der nu kun skal udføres én enkelt rektalpodning.

Der henvises i øvrigt til datablad for undersøgelsen på KMA Hvidovres hjemmeside under ”Analyser og svartider”.

Det skal bemærkes, at undersøgelse for tarmpatogene parasitter ikke indgår i ”Diarré-udredning”.

Undersøgelsen skal bestilles separat og vil kræve yderligere én rektalpodning. Undersøgelsen er relevant ved længerevarende diarré, rejsediarré og ved akut diarré hos børn.


Redaktør