WebReq Service Side April 2017

Analysen Helicobacter pylori-antistoffer nedlægges pr. 1. maj 2017

Bestemmelse af H. pylori- antistoffer i serum har yderst begrænset værdi, og kan aflede opmærksomheden på den korrekte og effektive diagnostik af H. pylori-infektion.

Til at afgøre om patienten har en aktuel H. pylori infektion vil undersøgelse af H. pylori Ag i faeces eller undersøgelse for urease i pusteprøven være de rigtige ikke-invasive metoder. Vær opmærksom på, at analyserne kan blive negative, hvis prøven tages efter at patienten er opstartet i behandling. To uger efter endt behandling vil H. pylori Ag i faeces og urease-aktiviteten i pusteprøven igen blive positive, hvis bakterien er til stede i ventriklen.

Konklusion: Korrekt diagnostik af aktuel H. pylori-infektion indebærer enten påvisning af H. pylori-antigen i fæces eller påvisning af urease-aktivitet ved ”pusteprøve”.

Undersøgelse for parasitten Dientamoeba fragilis nedlægges pr 1. maj 2017

D. fragilis er en tarmprotozo, som i tidligere, mindre studier har været associeret med mave-tarmsymptomer, bl.a. mavesmerter og diare, ikke mindst hos børn. Den smitter formentlig via fækal-oral transmission, indlejret i æg af børneorm. Nye kliniske studier har ikke vist nogen sammenhæng mellem parasitten og mave-tarm-symptomer overhovedet. Analysen anses for værdiløs eller direkte misvisende i nogle situationer.

Undersøgelsen kan indgå i protokoller, som har tilstrækkelig power til yderligere at dokumentere en mulig sammenhæng mellem infektion og symptomer og/eller en klinisk effekt af behandling.  I disse sammenhænge må samarbejdes med Statens Serum Institut.


Redaktør