WebReq service side maj 2021

Den 1. juni implementerer de Klinisk Mikrobiologiske Afdelinger i Region H en ny international standard i resistensbesvarelsen. Ny betydning af resistenskategorien ”I”.

Redaktør