Bestilling og valg af utensilier

Læs vejledningen til mikrobiologisk prøvetagning og se, hvordan du rekvirerer utensilier til prøvetagning hos Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

​​​​​​​​​​​​

Fra den 1. januar 2020 skal utensilier til Klinisk Mikrobiologisk Afd. bestilles via SAP-bestillingsportalen, hvor der også bestilles utensilier til Klinisk Biokemi – se dokumentet Utensilieprojektet – Kommunikation til praksis for yderligere information. Rekvirenter der ikke har ydernummer, f.eks. plejehjem og institutioner, skal fortsat bestille utensilier via bestillingssedlen.

Bestillingssedlen findes som Word-fil eller pdf til højre på siden, udfyld og mail til: 
mikrobiologi.amager-og-hvidovre-hospital@regionh.dk​

Alternativt kan bestillingssedlen udfyldes og faxes. Faxnummeret findes her.​​​

​Manuel bestilling af ​prøvetagning​sutensilier​

​​Praktiserende læger og speciallæger kan rekvirere utensilier til prøvetagning hos Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Utensilierne bliver afregnet med Sygesikringen og må kun anvendes til prøver, der analyseres på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital. Bestilling foregår ​​​​​​​via bestillingsblanketten, som kan udskrives her fra siden. Den udfyldes med navn, adresse og ydernummer og kan enten sendes til laboratoriet sammen med prøver eller faxes. ​Faxnummer og adresse findes her.

Hospitalsafdelinger​​

Hospitalsafdelingen kan rekvirere utensilier og evt. rekvisitionssedler fra hospitalernes centraldepoter, via SAP, bortset fra enkelte artikler, der rekvireres direkte fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. ​
Redaktør