​​​​​​​​​​​​​​

Bestilling og valg af utensilier

Læs vejledningen til mikrobiologisk prøvetagning og se, hvordan du rekvirerer utensilier til prøvetagning hos Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Bestilling af utensilier til klinisk mikrobiologi

Fra den 1. januar 2020 skal utensilier til klinisk mikrobiologi bestilles via SAP-bestillingsportalen, hvor der også bestilles utensilier til klinisk biokemi. Du kan bestille de samme produkter, som du kender i dag. Den normale leveringstid vil være 4-5 hverdage.

SAP er Region Hovedstadens bestillingssystem til bl.a. utensilier

Læs mere og bestil utensilier her

Sådan logger du ind

(Hvis du allerede bestiller utensilier til biokemi, skal du benytte det password, du plejer)

Dit log-in

  • Brugernavn: Ydernummer (eller tildelt brugernavn), uden foranstillede 0’er, f.eks.: 151515
  • Adgangskode: Praksis, efterfulgt af ydernummer (eller tildelt brugernavn) uden foranstillede 0’er, f.eks.: Praksis151515 eller PraksisKMU151515

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kan kontakte Laboratoriekonsulenterne. 
Telefon: 48 29 22 00

Spørgsmål af mere teknisk karakter

Har du spørgsmål af mere teknisk karakter, kan du kan kontakte SAP Kompetence- og Supportcenter på telefon 38 66 58 58
 
TAST 1 - for spørgsmål til rekvirering og varelevering
Telefontid mandag - torsdag kl. 7.30 - 15.00 og fredag kl. 7.30 - 8.30 samt kl. 9.30 - 14.00. Mail: rekvirentsupport@regionh.dk

TAST 2 - for SAP Brugeradministration
Telefontid mandag - torsdag kl. 9.00 - 15.00 og fredag kl. 9.30 - 14.00. 

Mail: cok-sap-bruger@regionh.dk

Spørgsmål om de enkelte analyser

Har du spørgsmål omkring de enkelte analyser og dertilhørende utensilier, kan du kan kontakte KMA, sekretariatet på telefon 38 62 24 29 dagligt
mellem 8.00 og 15.30.

For yderligere information

Læs mere om bestilling af utensilier på regionh.dk 

Blå, grønne og røde rekvisitionssedler

Blå, grønne (hospitaler) og lyserøde rekvisitionssedler skal stadig, i fornødent omfang, bestilles via KMA.

Hospitalsafdelinger

Hospitalsafdelinger skal fortsat rekvirere utensilier via SAP.

TELEmedicin

Utensilier til klinisk mikrobiologi bestilles også her via SAP-bestillingsportalen på samme måde som for special- og praktiserende læger. Du kan bestille de samme produkter, som du kender i dag.
Se ovenfor. 

Er du/I endnu ikke oprettet til at bestille i SAP:


Redaktør