Rekvirering og prøvesvar

Find information om, hvordan prøver rekvireres og prøvesvar vises.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Hos Klinisk Mikrobiologisk Afdeling kan du rekvirere prøver på flere forskellige måder. Herunder finder du generel information om rekvirering af prøver.

S​pecial- og praktiserende læger

Elektronisk rekvirering med WebReq

Rekvirering af analyser foregår vha. WebReq. 
 
Vi har udarbejdet en kort vejledning, der specifikt beskriver rekvirering af mikrobiologiundersøgelser.​ Find gode råd og tips på vores WebReq Serviceside​, som findes under linket "Hent nyheder fra laboratoriet" i WebReq og her.

Elektronisk afgivelse af prøvesvar (EDIFACT)

Der afsendes svar hvert 15. minut. 
Hvis du har problemer med modtagelse af EDIFACT-svar, bør du sikre dig, at dit lægesystem har fået installeret de seneste programopdateringer.   

Hvis Klinisk Mikrobiologisk Afdeling skønner, at et positivt fund er af hastende karakter, vil vi afgive telefonisk svar hurtigst muligt.  
Ønskes hastesvar, kan lægen kontakte afdelingen efter kl. 12.00 dagen efter prøven er modtaget.
Bemærk: Vi afgiver ikke svar på patienters henvendelser.​
 

Telemedicinske sygeplejersker

Se vejledninger for podning i højre side af skærmen. Vejledningerne er til de telemedicinske sygeplejersker i primærsektoren, som har gennemgået regionens sårkursus på Bispebjerg Hospital, eller har diplom inden for sår. 

Vejledningerne anvendes ved podning af patienter tilknyttet telemedicinsk forløb i Pleje.net i samarbejde mellem primær og sekundær sektoren.

 

Hospitalsafdelinger​​

Rekvirering af prøver og visning af prøvesvar foregår i Sundhedsplatformen. Support i rekvirering af prøver (best./ord.) varetages af CiMT.

Akutte svar

Afdelingerne kontaktes direkte af vagthavende mikrobiolog i tilfælde af positivt fund i bloddyrkning, spinalvæske og malaria-udstrygning."


Plejehjem, Psykiatri og bosteder

Rekvisitionssedlen udfyldes omhyggeligt med: 
  • patient identifikation (CPR.nr og navn)
  • afsender 
  • prøvetagningsdato 
  • prøvetype samt ønsket undersøgelse. Kun ét kryds pr. seddel 
  • indikation for prøven 
  • kliniske oplysninger (herunder om antibiotisk behandling, udlandsrejse, evt. diagnose)
Øverst på prøvesedlen er der anbragt en række stregkodeetiketter, som anvendes til mærkning af prøven. ​Prøveglasset skal påføres ét af disse numre. 
    
Det er meget vigtigt, at stregkodeetiketten placeres på langs af glasset. Etiketten må ikke anbringes på transporthylstret. De overskydende etiketter skal forblive på prøvesedlen. 
    
Umærkede prøver må kasseres, da det ikke er muligt at sikre identiteten af prøvematerialet.

Korrekt prøvetagning

Kvaliteten af en mikrobiologisk undersøgelse afhænger helt af det modtagne prøvemateriale samt en korrekt elektronisk rekvisition med alle klinisk relevante oplysninger.

Besvarelsen kan blive mangelfuld eller helt misvisende, hvis prøvematerialet ikke er taget korrekt, eller hvis der mangler relevante oplysninger om den kliniske problemstilling.

Prøverne behandles efter standardiserede procedurer, som erfaringsmæssigt giver de væsentligste oplysninger. 

I enkelte tilfælde vil det naturligvis være indiceret at afvige fra de standardiserede procedurer. Dette forudsætter dog, at Klinisk Mikrobiologisk Afdeling informeres via sufficiente oplysninger i rekvisitionen, ​evt. suppleret med telefonisk kontakt, inden prøven afsendes.​

Til toppen af siden​​​​​​​​

Redaktør