Forsendelse af prøver

Her finder du information om, hvordan du fremsender prøver til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

​​​​​

​Hos Klinisk Mikrobiologisk Afdeling kan du rekvirere prøver på flere forskellige måder. Herunder finder du generel information om rekvirering af prøver.

​​

Special- og praktiserende læger​​​

​Forsendelse af mikrobiologiske prøver

Vi opfordrer alle lægeklinikker, til at tilmelde sig kørselsordningen som varetages af Enhed for Logistik og Forsyning. Ordningen har tidligere kun været gældende for biokemiske prøver, men gælder fra 1/1-2017 også mikrobiologiske og patologiske prøver.

Klinikkerne kan tilmelde sig ordningen, ved at ringe til Enhed for Logistik og Forsyning på telefonnr. 38 66 69 00.

Skal patienterne tage prøven derhjemme, skal de have udleveret en fortrykt foret kuvert med sugeindlæg (disse bestilles hos KMA445, Hvidovre). Husk at informere patienterne om, at de skal aflevere prøven i et postcenter og ikke i en postkasse.

I Frederiksberg kommune er der ligeledes mulighed for at indlevere forsendelsesæsker/kuverter i Porten på Frederiksberg hospital.


Hospitalsafdelinger​​

Opbevaring og forsendelse af mikrobiologiske prøver

Af hensyn til optimal prøvebehandling er det vigtigt at prøven har været opbevaret korrekt.

Alle prøver, bortset fra bloddyrkninger, bør opbevares ved 5º C inden og under forsendelse til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling 445.

Bloddyrkninger skal opbevares ved 35º C. De opsamles og anbringes i varmeskab indtil forsendelsen.

Amag​er Hospital

Prøverne opsamles​ på Klinisk Biokemisk Afdeling.

Her pakkes prøverne i køle- og varmetasker og sendes med regionens kørselsordning.​
RutineprøverHverdageOpsamles på KBA og sendes med regionens kørselsordning kl. 9.30 og kl. 12.30
Lør-, søn- og helligdageOpsamles på KBA og sendes med taxa ca. kl. 9.30
Akutte prøverAlle dage mellem kl. 8 og 22.F.eks. spinalvæsker og malariapræparater. Kun efter aftale med vagthavende mikrobiolog 38 62 64 43 eller via omstillingen.

Sendes med taxa og afleveres i Portørcentralen ved Akutmodtagelsen.
Alle dage mellem kl. 22 og 8.Vagten varetages af Rigshospitalet. Vagthavende mikrobiolog kan kontaktes på RH's OPS-søger 50 20 91 13 ell. via omstillingen 35 45 35 45.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Prøverne transporteres af Center for Logistik og Forsyning.

Rutineprøver

Hverdage

MMA1, MMA2 og KBA, BBH 
Kl.: 6.30, 8.30, 10.30, 12.30 og 14.15

Opsamlingssted Under Bygning 7, BBH
Kl.: 7.00, 9.00, 11.00, 13.00 og 14.45

Postafdeling FRB
Kl.: 7.30, 9.30, 11.30, 13.30 og 15.15

Levering til KMA, Hvidovre Hospital
Kl.: 8.00, 10.00, 12.00, 14.00 og 16.00

Lør-, søn- og helligdage

MMA1, MMA2 og KBA, BBH
Kl. 9.30

Opsamlingssted Under Bygning 7, BBH
Kl. 10.00

Postafdeling FRB
Kl. 10.30

Levering til KMA, Hvidovre Hospital
Kl. 11.00

Akutte prøver

Alle dage mellem kl. 8 og 22.

F.eks. spinalvæsker og malariapræparater.

Kun efter aftale med vagthavende mikrobiolog 38 62 64 43 eller via omstillingen.

Sendes med ta​xa og afleveres i Portørcentralen ved Akutmodtagelsen.

Alle dage mellem kl. 22 og 8.

Vagten varetages af Rigshospitalet.

Vagthavende mikrobiolog kan kontaktes på RH's OPS-søger 50 20 91 13 eller via omstillingen 35 45 35 45.


Glostrup Hospital

Prøverne opsamles i Postafdelingen.
Her pakkes prøverne i forsendelseskasser og sendes med hospitalets kørselsordning.

Rutineprøver

Hverdage

Opsamles i Postafdelingen og sendes med hospitalets kørselsordning kl. 9.00 og kl. 13.00

Lør-, søn- og helligdage

Opsamles i postafdelingen og sendes med taxa kl. 10.30

Akutte prøver

Alle dage mellem kl. 8 og 22.

F.eks. spinalvæsker og malariapræparater. Kun efter aftale med vagthavende mikrobiolog 38 62 64 43 ell. via omstillingen.

Sendes med taxa og afleveres i Portørcentralen ved Akutmodtagelsen.

Alle dage mellem kl. 22 og 8.

Vagten varetages af Rigshospitalet. Vagthavende mikrobiolog kan kontaktes på RH's OPS-søger 50 20 91 13 eller via omstillingen 35 45 35 45.


Til toppen af siden​​

​Hvidovre Hospital


Rutineprøver

Hverdage

Bringes med piccoline/portør til KMA 445 og anbringes i køle- eller varmeskab.

Lør-, søn- og helligdage

Bringes med piccoline/portør til KMA 445 og anbringes i køle- eller varmeskab.

Akutte prøver

Alle dage mellem kl. 8 og 22.

F.eks. spinalvæsker og malariapræparater.

Kun efter aftale med vagthavende mikrobiolog 38 62 64 43 eller via omstillingen.

Afleveres direkte til vagthavende læge KMA eller bioanalytiker. Må kun anbringes i køleskabet på KMA, hvis specifik aftale herom er lavet med KMA.

Alle dage mellem kl. 22 og 8.

Vagten varetages ​af Rigshospitalet.

Vagthavende mikrobiolog kan kontaktes på RH's OPS-søger 50 20 91 13 eller via omstillingen 35 45 35 45.


Til toppen af siden​​​​

​Psykiatrisk Center Sct. Hans


Rutineprøver

Hverdage

Sendes med regionens kørselsordning.

Lør-, søn- og helligdage

Sendes med taxa.

Akutte prøver

Alle dage mellem kl. 8 og 22.

F.eks. spinalvæsker og malariapræparater. Kun efter aftale med vagthavende mikrobiolog 38 62 64 43 eller via omstillingen.

Sendes med taxa og afleveres i Portørcentralen ved Akutmodtagelsen.

Alle dage mellem kl. 22 og ​8.

Vagten varetages af Rigshospitalet. Vagthavende mikrobiolog kan kontaktes på RH's OPS-søger 50 20 91 13 ell. via omstillingen 35 45 35 45.


Til toppen af siden​​​​

Bornholms Hospital


​ Rutineprøver Hverdage Postafdelingen afhenter prøverne og bringer dem til Informationen, der sørger for den videre forsendelse.
Lør-, søn- og helligdage Postportøren bringer prøverne til Informationen.
Akutte prøver

Rekvirerende læge skal i hvert enkelt tilfælde lave en aftale med Informationen. Malaria-udstrygninger sendes via KBA, BOH.

Til toppen af siden​​

Plejehjem og bosteder​

Prøver til KMA445 fra plejehjem og bosteder tages efter ordination og/eller nærmere aftale med beboerens egen læge, hvor egen læge så vidt muligt rekvirerer prøven på vanlig vis elektronisk via WebReq.

Tages prøven direkte fra plejehjemmet eller bostedet, skal der på rekvisitionssedlen – udover patientoplysningerne (navn og cpr.nr.) –  være anført lægens ydernummer samt navn.

Vi opfordrer til at prøverne i sådanne tilfælde afleveres hos en praktiserende læge og således bliver afhentet af Regionens kørselsordning. Alternativt kan prøven sendes i fortrykt foret kuvert med sugeindlæg (bestilles hos KMA445, Hvidovre) – disse skal indleveres på et postcenter og bør kun sendes man.-ons., da prøverne ellers først leveres til KMA mandagen efter.

I Frederiksberg kommune er der ligeledes mulighed for at indlevere kuverten i Porten på Frederiksberg Hospital.

Det forventes, at den nuværende kørselsordning for praktiserende læger i løbet af efteråret vil komme til at indbefatte et opsamlingssted i kommunerne, således at prøverne til den tid ikke længere skal sendes med post. Nærmere information følger om dette.

Svaret på prøven sendes til egen læge. Plejehjemmet vil ikke modtage kopisvar og evt. ordination af behandling foretages af beboerens egen læge.

Forventede svartider fremgår af de respektive datablade fo​r analyserne.​      

Til toppen af siden​​​​​​​

Redaktør