​​​

Vejledninger til praktiserende læger

På denne side finder du 5 dokumenter, der kan benyttes, hvis din patient og dennes husstandslignende kontakter skal i MRSA bærerbehandling.

 1. Actioncard​ til​ behandling af MRSA bærertilstand (pdf)
  hjælper dig til at afgøre, om din patient er klar til bærerbehandling (eradikationsbehandling).
 2. Informationsbrev til praktiserende læger om MRSA (pdf)
  Her kan du læse mere om behandling af MRSA bærere og om, hvordan man bestiller eradikationsbehandling vederlagsfrit.
 3. Patientinforma​tion ​om MRSA (pdf)
  Indeholder generel information om MRSA og beskriver eradikationsbehandlingen. Det samme dokument får patienten udleveret, når de afhenter den vederlagsfri MRSA eradikationskur på apoteket.
 4. Bestilling af M​​RS​A screeningsprøver i webReq (pdf) 
  Billedvejledning til bestilling af MRSA screeningsprøver i WebReq.​

 5. Vaskevejledning for helkropsvask med klorhexidinsæbe (pdf)
  Patientrettede vejledninger til korrekt kropsvask med klorhexidinsæbe

Du finder flere MRSA vejledninger på vores hjemmeside under ”vejledninger til sundhedsfaglige".

Redaktør