Vejledninger til praktiserende læger

På denne side finder du 5 dokumenter, der kan benyttes, hvis din patient og dennes husstandslignende kontakter skal i MRSA bærerbehandling.

 1. Actioncardet for første behandling af MRSA bærertilstand
  hjælper dig til at afgøre, om din patient er klar til bærerbehandling (eradikationsbehandling).
 2. Informationsbrev til praktiserende læger om MRSA
  Her kan du læse mere om behandling af MRSA bærere og om, hvordan man bestiller eradikationsbehandling vederlagsfrit.
 3. Patientinformation om MRSA
  Indeholder generel information om MRSA og beskriver eradikationsbehandlingen. Det samme dokument får patienten udleveret, når de afhenter den vederlagsfri MRSA eradikationskur på apoteket.
 4. Bestilling af MRSA screeningsprøver i webReq
  Billedvejledning til bestilling af MRSA screeningsprøver i WebReq.

 5. HIBISCRUB® vaskevejledninger på andre sprog
  Patientrettede vejledninger til korrekt kropsvask med HIBISCRUB® 

Du finder flere MRSA vejledninger på vores hjemmeside under ”vejledninger til sundhedsfaglige".

Redaktør