​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vejledninger til sundhedsfaglige

​Her finder du vejledninger og information til sundhedsfagligt personale om behandling af MRSA.

MRSA VidenCenter samarbejder med regionens øvrige hygiejneorganisationer for at begrænse spredningen af MRSA på hospitaler, plejehjem, andre institutioner og hos borgere i Region Hovedstaden.

MRSA VidenCenter er med til at bekæmpe udbredelsen af og aktivt eradikere MRSA i tæt samarbejde med de praktiserende læger, idet vi:
  • ​rådgiver om behandling og hygiejne omkring MRSA
  • følger op på patienter med MRSA med henblik på at kunne afslutte MRSA-bærere som raske  

Generel behandlingsvejledning

MRSA hos bærere, se Sundhedsstyrelsens behandlingsvejledning.​​

MRSA VidenCenter overvåger og rådgiver om MRSA på 
  • hospitaler​
  • neonatalafdelinger
  • plejehjem

Hospitaler

Når MRSA kommer ind på vores hospitaler, kan det være alvorligt, fordi syge og svækkede patienter risikerer at blive smittet med bakterien.

Når en patient, der har fået konstateret MRSA, bliver indlagt:
  • isoleres patienten på enestue
  • bærer personalet handsker og overtrækskitler, når de tilser patienten
Det sker for at undgå at sprede smitten til andre patienter.

Når MRSA alligevel nogle gange spredes på et hospital, sker det oftest, fordi en patient bærer bakterien uden at vide det, når han eller hun indlægges.

Neonatalafdelinger

Der bliver med mellemrum fundet MRSA på neonatalafdelinger i Region Hovedstaden. På afdelingerne på Hillerød, Glostrup og Hvidovre Hospitaler har der været større MRSA udbrud, der varede fra få uger til flere måneder.


Ingen børn blev alvorligt syge af MRSA.

Det tre udbrud var overraskende, fordi de viste sig at stamme fra tre forskellige smittekæder. De typer man fandt, var t189, t121 og t015. Det viser at smitten ikke er sket mellem hospitalerne, men kan være bragt ind på neonatalafdelingerne af forældre til de for tidligt fødte børn, uden at nogen vidste det.

Vi ser fortsat MRSA tilfælde på neonatalafdelingerne. Indførelse af screenings-podninger af alle nyfødte, der overflyttes mellem afdelingerne i Regionen, har medvirket til at kontrollere antallet af tilfælde.

Plejehjem

Håndtering af MRSA på danske plejehjem er en vigtig opgave, der varetages bedst ved en koordineret indsats mellem plejehjemsledelser og forvaltningen i kommunerne. MRSA VidenCenteret tilbyder støtte til plejehjemsledelsen i form af rådgivning og vejledning.


Ældre mennesker, der bor på plejehjem, bliver også smittet med MRSA. Siden 2002 har der været MRSA-udbrud på mere end 20 plejehjem i Region Hovedstaden. 

Hos ældre mennesker kan det være vanskeligt at fjerne MRSA bakterien, fordi patienterne er svagelige og har kroniske sygdomme, hvilket gør en effektiv MRSA behandling vanskelig.

På plejehjemmene fokuserer MRSA VidenCenter derfor på at hindre smitte mellem beboerne ved at rådgive og vejlede ledere og sundhedspersonale i hygiejne.​

MRSA spa-typning

MRSA udvikler sig hele tiden, og der opstår konstant nye varianter af bakterien. 
Et vigtigt redskab i kampen mod MRSA er det man i fagsprog kalder typning – en teknik som bruges til at identificere de forskellige MRSA varianter.

Typning bruges til at afgøre, om forskellige MRSA-bakterier er en del af en smittekæde. På MRSA VidenCenter anvender vi altid spa-typning. Ved spa-typning identificerer man gensekvensen for et Staphylococcus a​ureus protein, der hedder protein A. 

Hver gang man opdager en ny sekvens, får den et nummer og bliver til en spa-type. Spa-typen kan ofte fortælle os, hvor bakterien kommer fra, fordi de forskellige MRSA-typer ofte findes i bestemte geografiske områder.

MRSA VidenCenter bruger også i nogle tilfælde en mere detaljeret typning, hvor også spa-typerne adskilles i undertyper. 

Information om MRSA på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.​
I 2006 blev MRSA gjort anmeldelsespligtig og Sundhedsstyrelsen udsendte den første udgave af ”Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA”. Den 15. november 2012 udkom 2. udgave af vejledningen, og 3. udgave blev udgivet 27. september 2016.
Redaktør