​​

Om MRSA VidenCenter

Det regionale MRSA VidenCenter er placeret på Hvidovre Hospital under Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.​
Det regionale MRSA VidenCenter blev etableret på Hvidovre Hospital i 2009, og er etableret som led i Region Hovedstadens indsats mod Methicillin Resistente Staphylococcus aureus. 

MRSA VidenCenter samarbejder med regionens øvrige hygiejneorganisationer for at begrænse spredningen af MRSA på hospitaler, plejehjem, andre institutioner og hos borgere i Region Hovedstaden.

Alle, der får påvist MRSA, får tilbudt vederlagsfri behandling. 

MRSA VidenCenter overvåger MRSA forekomsten i Regionen. MRSA VidenCenter forsker i udbredelse, løbende udvikling af analyser og behandling af MRSA samt rådgiver sundhedsfagligt personale omkring håndtering, herunder isolation, hygiejne og behandling af MRSA.

MRSA er Staphylococcus aureus, som er blevet modstandsdygtige over for methicillin og andre vigtige antibiotika som alle penicilliner og penicillin varianter.

MRSA skal bekæmpes ved en omfattende og systematisk indsats, da modstandsdygtige bakterier i vores omgivelser øger risikoen for farlige infektioner. 

MRSA VidenCenter arbejder tæt sammen med de kliniske mikrobiologiske afdelinger og infektionshygiejniske enh​eder i Region Hovedstaden.

Målsætning 

I hovedtræk er det blevet besluttet, at MRSA VidenCenter skal understøtte praktiserende læger, ​kommuner, institutioner og plejehjem i samarbejde med lokale MRSA teams ved at:

  • forebygge spredning af MRSA på plejehjem, andre institutioner og hospitaler
  • ​​følge op på patienter og familier, der har været en del af MRSA udbrud på Regionens hospitaler og institutioner 
  • sætte fokus på opfølgning og behandling af personer, der er bærere af MRSA 
  • etablere et MRSA ambulatorium med journalisering og booking
  • kontrollere alle Region Hovedstadens MRSA-patienter med henblik på opfølgning på MRSA patienter. Målet er at kunne afslutte MRSA bærere som raske. 
  • systematisk overvåge og afrapportere med måneds-/kvartals- og årlige rapporter 
  • etablere hjemmeside, for at holde alle interessenter orienteret om MRSA problemer (hospitaler, afdelinger, embedslæge, m.m.) 
  • indsamle og koordinere MRSA vejledninger, procedurer og informationer fra regionens hospitaler og udarbejde yderligere materiale på nødvendige sprog
  • fokusere på procedurer ved screening for MRSA udbrud - udbrudsplan 
  • sørge for, at resultater omsættes til forskning og udvikling

Udvalg for MRSA

Der er nedsat et udvalg for MRSA under Komiteen for Infektionshygiejne. Udvalget består af repræsentanter fra de tre klinisk mikrobiologiske afdelinger i Region Hovedstaden samt praksiskonsulenten for klinisk mikrobiologi.

Redaktør