Infektionshygiejne - Fokus

Det overordnede formål med infektionshygiejne i Danmark, og dermed også for Hygiejneorganisationen under Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital, er at forebygge hospitalserhvervede infektioner.
​Hygiejneorganisationen arbejder tværfagligt på alle niveauer på hospitalerne med infektionsforebyggelse og kontrol. Infektionshygiejne er en vigtig del af det forebyggende arbejde, og de hospitalserhvervede infektioner er en del af de utilsigtede hændelser, der kan påføres patienter under indlæggelse og/eller behandling.

Hvem betjener hygiejneorganisationen 

Udover Amager og Hvidovre Hospital betjenes Bornholms Hospital, Glostrup Hospital, og der samarbejdes med Bispebjerg og Frederiksberg Hospital​ samt MRSA VidenCenter. Hygiejneorganisationen har også et 
bredt samarbejde med primærsektoren.

Akkreditering: DDKM2012.

Fokusområder
 • Vedligeholdelse af vejledninger og instrukser i kvalitetsstyringssystemet (VIP) og Udarbejde 
 • retningsgivende dokumenter iht. standarderne i DDKM
 • Samarbejde med Kvalitetsafdelingen og Patientsikkerhedsorganisationen.
 • Medvirke ved implementering og opfølgning på håndhygiejne observation i afdelingerne. 
 • Udarbejde uddannelsesprogram for hygiejne ressourcepersoner.
 • Begrænse spredning af resistente bakterier på hospitalet, herunder:
  • ​Implementere Region Hovedstadens udgivne vejledninger på området
  • Udføre infektionshygiejniske patienttracere og audits i udvalgte afdelinger
  • ​Udføre antibiotika audits i udvalgte afdelinger
  • ​Undersøge alternative metoder til desinficerende rengøring

Kvalitetskontrol – Endoskoper 

Kvalitetskontrol af rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper – kontakt Overlæge Mette Bartels, 
e-mail mette.damkjaer.bartels@regionh.dk.

Kontakt

Redaktør