Samarbejder

​Læs her om, hvad vi kan tilbyde vores samarbejdspartnere og hvem vi samarbejder med. 

Vi tilbyder

Vi tilbyder vores samarbejdspartnere et professionelt og indbydende vidensmijø med højtspecialiserede kompetencer inden for:
 • Molekylærbiologi 
 • Rehabilitering
 • Implementeringsforskning
 • Kvalitative forskningsmetodikker, herunder patientperspektiv
 • Virologi
 • Basal immunologi
 • Inflammationsforskning
 • Biostatistik
 • Offentlig-privat samarbejde, herunder kommercialisering af forskningsresultater
 • Epidemiologi, herunder registerforskning
 • Forskningsprojektledelse
Vi kan tilbyde adgang til kliniske forsøgsrum og laboratorer med patienter og klinikere, hvor man kan samarbejde om forskning, udvikling og kliniske forsøg. 

Stabschef Linda Andresen fortæll​er om, hvad Klinisk Forskningscenter kan tilbyde sine samarbejdspartnere


Vi samarbejder med

 • Erhvervslivet for at udvikle nye behandlinger og hjælpemidler til hospitalets patienter. Vi samarbejder med erhvervsvirksomheder inden for biotek, genoptræning og lægemiddelindustrien.
 • Alle kliniske og parakliniske afdelinger på Amager og Hvidovre Hospital for at styrke forskningssamarbejdet på tværs af afdelingerne og synliggøre aktiviteter og resultater.
 • Vidensinstitutioner hvor vi deltager i forskningsfaglige projekter.
 • Sundhedsvidenskabelige fonde, fx Kræftens Bekæmpelse, Velux Fonden, Gigtforeningen og Lundbeckfonden.
Vores ph.d. studerende er knyttet til institutioner som Københavns Universitet, DPU og Lund Universitet. 

Vores professorer underviser både internt på hospitalet og på eksterne uddannelsesinstitutioner. 

Eksempler på projekter​

 • Vi samarbejder med Københavns Universitet om at uddanne forskere, og med DTU om brugerinddragelse og patient empowerment. Sammen med Metropol formulerer vi projekter, som de sundhedsfaglige studerende kan undersøge som et led i deres læring.    
 • Kommunerne omkring hospitalet er vores vigtigste partnere i optimeringen af patientforløbene for den ældre borger, og vi arbejder sammen med de praktiserende læger i vores nærområde om medicinering og demens.
Redaktør