SuPAR

SuPAR er en inflammationsmarkør, der afspejler belastningen og alvorligheden af sygdom hos patienten.

Hvad er suPAR?

SuPAR er et protein i blodet, som kan måles hos alle individer. SuPAR er et udtryk for immunaktivering og inflammation. 

Hvad kan suPAR bruges til? 

Resultatet af suPAR-analysen kan bruges til at vurdere, om der er sygdom tilstede, og hvor alvorlig den i givet fald er - specielt dér, hvor suPAR er uventet høj set i relation til patientens kliniske billede.  

Hvad er niveauet af suPAR? 

Når man ser på raske individer, såsom bloddonorer, vil suPAR normalt ligge på 2-3 ng/ml. Patienterne i akutmodtagelsen ligger typisk på 3-4 ng/ml, mens patienter på intensiv er omkring 10 ng/ml og over.  

Redaktør