Samarbejde med Klinisk Forskningscenter

​Læs her om, hvad vi kan tilbyde vores samarbejdspartnere og hvem vi samarbejder med. 

Vi tilbyder:

Vi tilbyder vores samarbejdspartnere et professionelt og indbydende vidensmijø med højtspecialiserede kompetencer inden for:
 • Molekylærbiologi 
 • Rehabilitering
 • Implementeringsforskning
 • Kvalitative forskningsmetodikker, herunder patientperspektiv
 • Virologi
 • Basal immunologi
 • Inflammationsforskning
 • Biostatistik
 • Offentlig-privat samarbejde, herunder kommercialisering af forskningsresultater
 • Epidemiologi, herunder registerforskning
 • Forskningsprojektledelse
Vi kan tilbyde adgang til kliniske forsøgsrum og laboratorer med patienter og klinikere, hvor man kan samarbejde om forskning, udvikling og kliniske forsøg. 

Vi samarbejder med: 

 • Erhvervslivet for at udvikle nye behandlinger og hjælpemidler til hospitalets patienter. Vi samarbejder med erhvervsvirksomheder inden for biotek, genoptræning og lægemiddelindustrien.
 • Alle kliniske og parakliniske afdelinger på Amager og Hvidovre Hospital for at styrke forskningssamarbejdet på tværs af afdelingerne og synliggøre aktiviteter og resultater.
 • Vidensinstitutioner hvor vi deltager i forskningsfaglige projekter.
Vores ph.d. studerende er knyttet til institutioner som Københavns Universitet, DPU og Lund Universitet. 

Vores professorer underviser både internt på hospitalet og på eksterne uddannelsesinstitutioner. 

Eksempler på projekter: 

Vi samarbejder med virksomheder som Quick Care A/S om nye typer af genoptræning for erhvervsaktive borgere, og med Virogates A/S i valideringen af nye markører for sygdomsforværring. 

Vi samarbejder med Københavns Universitet om at uddanne forskere, og med DTU om brugerinddragelse og patient empowerment. Sammen med Metropol formulerer vi projekter, som de sundhedsfaglige studerende kan undersøge som et led i deres læring.    

Kommunerne omkring hospitalet er vores vigtigste partnere i optimeringen af patientforløbene for den ældre borger, og vi arbejder sammen med de praktiserende læger i vores nærområde om medicinering og demens. I 2015 startede vi et projekt med Røde Kors for at undersøge forholdene for sårbare og udsatte borgere.  
Redaktør