Den Kliniknære Incubator

​Læs her om incubatormiljøet i Klinisk Forskningscenter. 

​Incubatormiljøet 

Klinisk Forskningscenter har udviklet et kliniknært incubatormiljø med plads til forskningsgrupper fra Hvidovre Hospital og forskere fra erhvervslivet. 

Målet er at udvikle nye løsninger og produkter til patientbehandlingen i sundhedsvæsenet ved at skabe rammer og muligheder for innovative samarbejder på tværs af sektorer. 

Vi arbejder også for et øget samarbejde med forskerparker og kapitalmiljøer i udviklingen af nye løsninger til markedet. 

Klinisk Forskningscenters incubatormiljø kan:

  • Tilbyde virksomheder adgang til et kliniknært udviklingsmiljø, hvor der kan samarbejdes om forskning, udvikling og kliniske forsøg
  • Skabe grundlag for kommercialisering og etablering af flere spin-outs på basis af hospitalernes viden og forskning
  • Tilbyde et kliniknært testmiljø med adgang til laboratoriefaciliteter, patienter og klinikere
Incubatormiljøet er især relevant for erhvervsvirksomheder, som har: 

  • Projekter tidligt i innovationskæden med mulighed for brugerdreven påvirkning af design og testsituation
  • Behov for pilotafprøvninger i klinik/laboratorium i samarbejde med sundhedsfaglige og laboratorietekniske eksperter
  • Behov for adgang til kvalitetssikrede laboratoriefaciliteter i tidsbegrænsede periode​


Kontakt
Laboratoriechef
Linda Andresen 
Telefon: 38 62 33 22 
Redaktør