Registerforskning

​I registerforskningen ser man på data fra store grupper af mennesker, f.eks. patienter med en bestemt sygdom.

Registerforskning anvender oplysninger fra store patientgrupper i offentlige registre til at få ny viden om samfundet og sygdomme. Registerforskning bruges også sammen med interviewundersøgelser og kliniske forsøg til at få en dybere indsigt i sygdom og sundhed.

HNPCC-registret forsker vi i den arvelige type tyktarmskræft HNPCC (Hereditær Non-Polypose Colorektal Cancer). Klinisk Forskningscenter anvender med ​HNPCC-registret​ registerforskning til at forbedre forebyggelsen af arvelig tarmkræft. Oplysninger fra mange patienter sikrer, at de rigtige patienter får tilbudt kontrolbesøg, og at man i laboratoriet kan undersøge nye genetiske markører.   

Patienter med HNPCC har forøget risiko for at få kræft i blandt andet tarmen, men ved at gå til regelmæssige undersøgelser, kan patienternes risiko holdes under kontrol, så kun få bliver syge. 


Konklusioner fra et ph.d. studie 
Zohreh Ketabi: Gynaecological cancers and surveillance in Hereditary Non-Polyposis Colorectal cancer – a national perspective. 
  
Kvinder, der er disponeret for arvelig tarmkræft (Lynch syndrom og andre HNPCC undergrupper) har også en øget risiko for at få livmoderkræft. 

Tidligere blev gynækologisk screening og undersøgelse af kvinderne brugt som en nem og relativt billig måde at holde øje med, om kvinderne i risikogruppen udviklede livmoderkræft. 

Dette studie viser dog, at risikoen for at udvikle livmoderkræft i realiteten kun er meget lidt forøget blandt disse kvinder. 

Derfor har man nu ændret de gynækologiske screeninganbefalinger i Danmark, så man kun screener en bestemt undergruppe af kvinderne, som man ved har en tydeligt forhøjet arvelig risiko for at udvikle livmoderkræft. 

Derved undgår man, at flertallet af kvinderne, hvis risiko kun er lav, løbende skal komme til gynækologisk undersøgelse. 

Redaktør