2018, 1 - februar

Nordic Implementation Conference: Joining the Forces of Implementation, den 28. til 30. maj

Forberedelserne er i fuld gang, og 200 deltagere har allerede tilmeldt sig. Der er forsat plads til mange flere, så gå ind og meld dig konferencen på http://nordicimplementation.net/registration/.

Deadline for tilmelding er den 27. april.

Læs mere om konferencen.

Pre-conference Day, den 28. maj

Vil du vide mere om kunsten at implementere nye tiltag og forandringer, så tilmeld dig Pre-conference Day.

Der er fire pre-conferences at vælge imellem, som alle afholdes kl. 13.00 til 16.00:

  1. There is nothing as practical as a good theory – implementation theory in practice, Linköping University Implementation Group
  2. The application of Murphy's Law in implementation - If anything can go wrong it will. Learning from implementation failure, the European Implementation Collaborative
  3. Making an impact: Using integrated knowledge translation to build knowledge translation plans, the IKT Research Network, Canada
  4. Implementation 101 for practitioner, the Danish Implementation Network – DIN

Key note speakers

Vi er stolte over at kunne præsentere en række prominente key note speakers, som vil være hjørnestenene i et nuanceret og berigende program:

  • Professor Greg Aarons, University of California
  • Professor Kim de Jong, Leiden University
  • Professor Judy Hutchings, Bangor University

Workshop: Fra teknologiprojekt til kulturprojekt - implementering af velfærdsteknologi

Hvad skal en organisation være opmærksom på, hvis den vil lykkes med at implementere velfærdsteknologi som en del af sundhedspersonalets arbejdsgange?

De organisationsspecifikke elementer skal naturligvis være til stede, så man er parat til at sætte processen i gang og gennemføre den. Men for en succesfuld implementeringsproces er det yderst vigtigt at være fuldstændig klar på, hvordan organisationen opfatter velfærdsteknologi, og hvilken rolle teknologien skal indtage i forbindelse med en implementeringsproces. Når dette er afklaret, kan man sikre, at det sprog, der anvendes om teknologien, svarer til forståelsen af teknologien og de handlinger, der skal foretages med teknologien.

Har du lyst til at få et overblik over, hvilke implementeringsaspekter, der er væsentlige for at opnår succes med velfærdsteknologi i fremtiden, så kig forbi workshop 19 ved Nordic Implementation Conference og hør vores præsentation.

Ph.d. Jeanet Lemche og ph.d. Dorte Malig Rasmussen

Posterpræsentation: Kan arkitekturen påvirke implementeringsprocesser?

Arkitekturen her ganske stor indflydelse på, hvordan vi mennesker lever og interagerer med hinanden. Arkitekturen er ofte noget, som i dagligdagen tages for givet som et grundvilkår, der ikke kan ændres. Men der findes et stort forskningsområde med viden om, hvordan arkitekturen påvirker menneskers adfærd.

Hvis vi vil sikre, at vores implementeringsprojekter bliver en succes, skal vi trække på den viden og derigennem blive opmærksomme på, hvordan de bygninger og rum, der danner rammen for implementeringsprocesserne, rent faktisk er udformet og indrettet. Hvis vi gør det, kan vi omforme disse rum og bygninger, så de understøtter de nye processer, vi ønsker at implementere.

Hvis du vil vide mere og have værktøjer til, hvordan du stiller skarpt på arkitekturen før, under og efter dit implementeringsprojekt, så kig forbi posterpræsentation nr. 8 ved Nordic Implementation Conference

Rådgiver, ph.d. Jeanet Lemche

Oversigt over posterpræsentationer

Kender du Danmarks bedste implementeringshaj?

I år er der for første gang mulighed for at anerkende en person i Danmark, der har sat implementering på dagsordenen og skabt resultater.

Dansk Implementeringsnetværk uddeler prisen som Danmarks Implemteringshaj for første gang og vil gerne modtage forslag til kandidater.

Formålet med prisen er at anerkende en persons eller organisations indsats for god implementering i Danmark. Prisen uddeles til en person eller organisation, der i løbet året har bidraget til at realisere Dansk Implementeringsnetværks vision for implementering ved at have:

  • Sat dagsordenen og løftet niveauet for dialogen om implementering
  • Implementeret markante og vellykkede forbedringer
  • Udviklet og formidlet ny viden om implementering

Send derfor forslag til danskimplementering@gmail.com inden den 1. april med kandidatens navn og en begrundelse på max 100 ord.

Vinderen offentliggøres, og prisen overrækkes ved Nordic Implementation Conference.

Tilmeld dig Global Implementation Society

                           

Join with your colleagues globally to:

Establish a PROFESSIONAL DISCIPLINE based on implementation practice.

Develop a SCIENCE based on implementation research.

Add your voice to the members of the Global Implementation Society and participate in collective action to further the aims of implementation practice, science, and policy to improve outcomes for individuals and society.

Register to join GIS at https://globalimplementation.org/society

Eftermiddagsseminar i DIN-F, mandag den 23. april kl. 14.00 til 17.00

Implementation Science vs. Quality Improvement Science, ved professor Per Nilsen
Vi sætter fokus på forskelle og ligheder mellem Implementation Science og Quality Improvement, og har to inspirerende oplæg på dagsordenen.

Arrangør
Dansk Implementeringsnetværk for Forskere (DIN-F)

Sted
Jurasalen, Statens Institut for Folkesundhed, REHPA, Studiestræde 6, 3. sal, 1455 København K.

Program

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Tilmelding via mail til Cecilie Lindström Egholm, mailto:%20ance@regionsjaelland.dk eller Torsten Conrad, mailto:%20toc@learning.aau.dkRedaktør