2019, 1 - februar

PRÆSENTATION

Nyt bestyrelsesmedlem


Hanne Nielsen er nyt medlem i DINs bestyrelse. Hun har som market manager hos Rambøll Management Consulting det faglige ansvar for socialområdet, herunder udsatte børn, unge og voksne, samt for den tidlige indsats på almenområdet.

Hanne har gennem en årrække arbejdet med at udvikle, modne, implementere og organisere indsatser og tiltag på børne- og ungeområdet i samarbejde med kommuner, styrelser og ministerier.

Hanne er særligt optaget af, hvordan man implementerer forandringer og integrerer faglig refleksion i driften og den professionelle praksis. Målet er en løbende kvalitetsudvikling til gavn for udsatte børn og unge. I den forbindelse har opgaverne også drejet sig om ledelsens betydningsfulde rolle i forhold til at omsætte bæredygtige forandringer i praksis.

Årsmøde i Dansk Implementeringsnetværk

Tema: Implementering med brugerinvolvering
Tid: Mandag den 27. maj
Sted: Mødecenter Odense

Der bliver talt meget om involvering af brugerne, fx borgerne og de fagprofessionelle, især når nye indsatser skal udvikles og afprøves, men:

  • Hvordan involverer vi brugerne, når indsatser skal blive til virkelighed?
  • Hvordan gør vi brugerne til deltagere i implementeringsprocessen - fra udforskning af behov til bæredygtig implementering?
  • Hvilke perspektiver, metoder og fremgangsmåder er relevante?

Mere information om program og tilmelding følger. 


Temaeftermiddag i DIN-F

Tema: Implementeringsteams – hvad, hvordan og hvorfor?
Tid: Mandag den 11. marts, kl. 14.00 - 16.15
Sted: Statens Institut for Folkesundhed, Studiestræde 6, 1. sal, København. Lokale: Læreanstalten (1.38)
Tilmelding: Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig senest mandag den 4. marts til Cecilie Lindström Egholm, mail: ance@regionsjaelland.dk

PROGRAM 


Redaktør