2018, 2 - april

​Nordic Implementation Conference: Joining the Forces of Implementation, den 28. til 30. maj

Du kan stadig nå at tilmelde dig konferencen - deadline er på fredag den 27. april.

Tilmelding
Læs mere om konferencen
Program

På konferencen offentliggøres Danmarks bedste implementeringshaj – du kan stadig nå at indstille en kandidat

I år er der for første gang mulighed for at anerkende en person i Danmark, der har sat implementering på dagsordenen og skabt resultater.

Dansk Implementeringsnetværk uddeler prisen som Danmarks bedste implemteringshaj for første gang og vil gerne modtage forslag til kandidater.

Formålet med prisen er at anerkende en persons eller organisations indsats for god implementering i Danmark. Prisen uddeles til en person eller organisation, der i løbet af året har bidraget til at realisere Dansk Implementeringsnetværks vision for implementering ved at have:

  • Sat dagsordenen og løftet niveauet for dialogen om implementering
  • Implementeret markante og vellykkede forbedringer
  • Udviklet og formidlet ny viden om implementering

Send derfor forslag til danskimplementering@gmail.com med kandidatens navn og en begrundelse på max 100 ord.

Vinderen offentliggøres, og prisen overrækkes ved Nordic Implementation Conference.

Generalforsamling i DIN den 29. maj

Er du interesseret i implementering? Så kom til generalforsamling i Dansk Implementeringsnetværk den 29. maj, kl. 16.30-18.00, på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København. 

Det er en god mulighed for at sætte præg på vores arbejde, høre om DINs aktiviteter i det forgangne år og ikke mindst vores planer for det kommende år. 

Generalforsamlingen bliver afholdt i forbindelse med Nordic Implementation Conference men er åben for alle uanset, om de deltager i konferencen.

Vi vil opfordre alle til at komme – medlemmer såvel som interesserede.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Nyt ph.d. projekt skal undersøge vilkårene for og implementeringen af en alkoholscreening og en kort intervention

A tailored strategy for designing the Walk-Copenhagen (WALK-Cph) intervention to increase mobility in hospitalised older medical patients: a protocol for the qualitative part of the WALK-Cph project

Grundideen i projektet er at undersøge vilkårene for - og implementeringen af screening og kort intervention, som er en metode til at identificere og intervenere overfor patienter med et storforbrug/skadeligt forbrug af alkohol.  Screening og kort intervention er veldokumenteret i utallige randomiserede kontrollerede undersøgelser, men i pragmatiske studier har det været svært at genfinde effekter samt at implementere metoden.

Alkohol er et samfundsproblem med en lang række negative konsekvenser socialt, sundhedsmæssigt og samfundsøkonomisk. Over 20 pct. af indlagte patienter har alkoholproblemer, og alle specialer konfronteres med dette via indlæggelser, genindlæggelser og dødsfald. På trods af det foregår der ingen systematisk opsporing og intervention overfor patienter med alkoholproblemer på de danske hospitaler.

Projektet er forankret i implementeringsforskning og er inspireret af rammeværket Quality Implementation Framework (QIF), der kan anvendes til at operationalisere implementeringen igennem en række faser og med brug af forskellige greb. Projektet er et mixed methods design og består af tre studier; et indledende eksplorativt etnografisk studie og to implementeringsstudier, som måler på implementeringsoutcomes: acceptability og fidelity. To begreber som måler hhv. opfattelsen af en given intervention blandt de implicerede parter, samt i hvilken grad interventionen gennemføres som beskrevet i interventionsprotokollen. Målgruppen i projektet er de sundhedsprofessionelle (sygeplejersker og læger) og deres ledere på to akutmodtagelser i Region Hovedstaden.

I studie 1 undersøges akutmodtagelsernes afdelingskultur, der er relateret til patienter med alkoholproblemer. Via det etnografiske feltstudie følges de sundhedsprofessionelle igennem 1½ måned i hver akutmodtagelse. Efterfølgende interviewes medarbejdere og ledelse om deres holdninger og erfaringer i forhold til patienter med et overforbrug af alkohol.

Studie 2 baseres på viden fra studie 1, og der foretages en tilpasning (tailoring) af SBI, og der måles på personalets acceptability i forhold til den tilpassede version. Yderligere skræddersys en implementeringsstrategi, som har til formål at understøtte afprøvningen af den tilpassede SBI. De udvalgte implementeringsstrategier monitoreres, og fidelity måles.

I studie 3 afprøves den tilpassede version af SBI i seks måneder i begge akutmodtagelser. Her måles fidelity på selve interventionen, og afslutningsvis måles personalets acceptability, for at se om deres holdning til interventionen har ændret sig over tid.

Projektet vil generere ny viden om tidlig opsporing af alkoholproblemer og anvende viden om kultur og lokal kontekst i en multikomponent implementeringsstrategi, som skal anvendes til implementeringen af et sundhedsfremmende tiltag som SBI.

Vejlederteamet består af professor Ove Andersen, professor Ulrik Becker og post.doc Jeanette Wassar Kirk.

Kontaktperson: Ditte Maria Sivertsen: ditte.maria.sivertsen@regionh.dk

Journal article om implementering

A tailored strategy for designing the Walk-Copenhagen (WALK-Cph) intervention to increase mobility in hospitalised older medical patients: a protocol for the qualitative part of the WALK-Cph project

Jeanette Wassar Kirk, Ann Christine Bodilsen, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Mette Merete Pedersen, Thomas Bandholm, Rasmus Skov Husted, Lise Kronborg Poulsen, Janne Petersen, Ove Andersen, Per Nilsen

INTRODUCTION: Older medical patients (>65 years) represent 54% of the admissions to Danish medical and emergency departments. Acute admissions and bed-rest during hospitalisation are independent risk factors for death and dependency in older patients. Even short hospitalisations are associated with increased dependency in activities of daily living after discharge. Interventions that increase mobility during hospitalisation are therefore important. The purpose of this protocol is to describe the intervention design of the WALK-Copenhagen project, aimed at increasing 24 hours mobility in older medical patients during acute hospitalisations and following discharge.
 
METHODS AND ANALYSIS: This study is based on ethnographic fieldwork and interviews. Workshops are used to develop and co-design the intervention in collaboration with key stakeholders (patients, relatives, health professionals and researchers). The theory of cultural learning processes, and the cultural historical activity theory will be used to help us understand the interaction between health professionals, structures and objects in relation to mobility in the medical departments.
 
ETHICS AND DISSEMINATION: The project will adhere to the directives of the Helsinki Declaration. Ethical approval was not required for the study since formal ethical approval is not mandatory for studies that do not involve biomedical issues (I-Suite no: 05078) according to Danish law. Informed consent was obtained for all participants. The results will be disseminated to health professionals, managers, patients and relatives, who will be invited to afternoon meetings where the project will be discussed. The results will be published in peer-reviewed scientific journals and presented at scientific conferences.
 
Published in Bmj Paediatrics Open, 2018, Vol 8, Issue 3.

Redaktør